Skip navigation


Plejeboliggaranti

Kommunen skal tilbyde en plejebolig senest to måneder efter, at kommunen har konstateret den ældres behov for en bolig.

Kommunen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plejebolig, en bolig senest 2 måneder efter, at den ældres behov for en plejebolig er blevet konstateret af kommunen. Hvis den ældre er visiteret til en plejebolig i en anden kommune end bopælskommunen skal tilflytningskommunen ligeledes tilbyde en bolig senest 2 måneder visitationen. Plejeboliggarantien indebærer, at kommunen skal tilbyde en indflytningsklar plejebolig senest to uger efter at plejeboliggarantien er udløbet.

Borgere, som er visiteret til en plejebolig, har ret til, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå i hustanden, hvorfor den bolig, som kommunen anviser til skal være egnet til 2 personer. Reglerne om plejeboliggarantien er fortsat gældende i dette tilfælde.

Der er tilfælde, hvor plejeboliggarantien ikke gælder for eksempel hvis den ændre afslår et tilbud om en plejebolig. I dette tilfælde slettes den ældre ikke fra den generelle venteliste, men beregningen af fristen nulstilles og gælder fra den dag, kommunen har modtaget afslaget. En nulstilling af fristen gælder uanset den tilbudte plejeboligs geografiske placering. Derudover gælder plejeboliggarantien ikke, hvis en ældre ønsker at bo i en bestemt plejeboligbebyggelse. Den pågældende optages i stedet på en specifik venteliste, hvor fordelingen af plejeboliger, i den ønskede bebyggelse, sker efter de ventendes behov.

Kommunen er i forbindelse med visitationen forpligtet til at informere borgeren om ventelistereglerne.


Sidst opdateret 07-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |