Skip navigation


Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Ældre, som har en funktionsnedsættelse, der ikke kan behandles på sygehus, kan få tilbud om kommunal genoptræning. Derudover tilbyder kommunen vedligeholdelsestræning til forebyggelse eller fastholdelse af ældres funktionsniveau.

Tilbuddet om kommunal genoptræning er et supplement til tilbuddet om hjemmehjælp. Målgruppen er derfor også typisk ældre borgere, som er midlertidigt svækket efter sygdom, der ikke behandles i sygehusregi. Behovet for genoptræning vil ofte blive konstateret af den praktiserende læge, hjemmeplejen eller i forbindelse med et forebyggende hjemmebesøg. Vedligeholdelsestræning omfatter hjælp til at vedligeholde de fysiske og psykiske færdigheder, som kan svækkes med alderen, samt træning af personer med kroniske lidelser.

Kommunen kan opkræve betaling for omkostninger forbundet med transporten fra eget hjem til genoptræningscentret. Det er dog muligt at få befordring til individuelle transportmidler, hvis befordringsomkostningerne for eksempel er så store, at det forhindre den ældre i at tage i mod behandlingsforløbet. Det er kommunen, der træffer afgørelse om den enkeltes mulighed for befordring.  


Sidst opdateret 07-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |