Skip navigation


Ældrepolitik handler også om værdier, Astrid Krag

DEBATINDLÆG - af Thyra Frank, ældreminister, bragt i Politiken den 22. juni 2017 ÆLDREMINISTERIET er ifølge Astrid Krag (SF) i kronikken 7. juni 2017 ren symbolpolitik.

Det er jeg ikke enig i. Men jeg skylder Krag en tak for at fremhæve sygehjælperen Bodil fra Peder Lykke plejehjemmet på Amager, som eksempel på, at livet på et plejehjem -med Bodils ord - er bedre i dag, end førhen. Det er jeg helt enig i.

Det vigtigste er, at vi alle trygt kan gå alderdommen i møde med klar forvisning om, at hvis vi får brug for hjælp, så får vi den! Tryghed skal være der.

Og vores ældre medborgere skal have selvbestemmelse og frit valg, for det er kernen i en værdig ældrepleje. Men det kniber for eksempel i dag med at få overblik og viden til at kunne træffe det frie valg, når en ældre borger eller de pårørende skal vælge plejehjem.

Derfor har jeg sat gang i et arbejde med at få oprettet en selvstændig plejehjemsportal målrettet ældre og deres pårørende med oplysninger om plejehjem, plejeboliger og friplejeboliger fortrinsvis for ældre. Oplysningerne på en Plejehjemsportal skal handle om værdier, mål, aktiviteter, mad, spiseforhold, udenomsarealer og om man f. eks. må holde dyr.

Hvis man skulle miste evnen til at klare sig selv, når man bliver gammel, er det uendelig vigtigt, at man stadig kan bevare sin værdighed. Derfor skal vi alle huske at møde den enkelte ældre med medmenneskelighed og respekt.

Jeg er helt enig med Astrid Krag i, at vi skal forpligte hinanden på at sikre en værdig ældrepleje.

DERFOR PRIORITERER jeg også tid til at besøge plejehjem - rundt om i alle landets kommuner, for jeg ved, at der findes rigtig mange steder, hvor tingene fungerer godt. Men også for at få input til, om der er noget, der med fordel kan gøres anderledes, eller høre om regler og andet bureaukrati, der måske blokerer for at udføre værdig ældrepleje.

Jeg har selv mødt mange engagerede medarbejdere som Bodil, på de plejehjem, jeg indtil nu har nået at besøge på min tur rundt i landet.

Dem skal vi blive bedre til at anerkende, for jeg ved, at langt de fleste brænder for deres arbejde. Vi skal vise de mange dygtige medarbejdere i ældreplejen mere tillid, og give dem frihed til at koncentrere sig om omsorgen for og plejen af de ældre.

Regeringen og Dansk Folkeparti har for andet år i træk med finansloven for 2017 prioriteret ekstra midler til ældreområdet. Over fire år har vi afsat yderligere 2 milliarder kroner til en bedre ældrepleje.

Og med aftalen, om kommunernes økonomi for næste år, er der prioriteret yderligere 800 mio. kr. til borgernær kernevelfærd, der bl. a. skal gå til at kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere.

Vi blev også enige med KL om at igangsætte en kuglegravning af ældreområdet, så der kan findes mere tid til kerneopgaven. Ved siden af kulegravningen fortsætter det afbureaukratiseringsarbejde, som jeg sammen med KL satte i gang i december 2016.

MED KØKKENPULJEN har regeringen sammen med DF sikret, at 425 millioner kroner er på vej ud til 69 kommuner, der nu får muligheden for at sørge for, at de ældre igen kan dufte og få serveret veltillavet mad.

Så kære Astrid Krag. Værdighed i alderdommen er et vigtigt fælles anliggende. Lad os stå sammen om at sikre, at ældre mødes med respekt og værdighed.

For ældreplejen er for vigtig til at blive reduceret til et spørgsmål om politisk drilleri!

Sidst opdateret 12-02-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |