Skip navigation


Der er for mange regler, Jens!

DEBATINDLÆG - af Thyra Frank, ældreminister, bragt i BT den 7. maj 2017 Kære Jens. Du er desværre ikke ene om at frygte at komme på plejehjem.

Det har jeg hørt andre sige før dig og kender også selv til følelsen.

SÅDAN MÅ DET ikke være - for alle bør trygt kunne se deres alderdom i møde - også selvom de får brug for hjælp. Rigtig mange ansatte giver udtryk for netop det, du påpeger, at de føler sig underlagt et regeltyranni. Jeg kender mange kolleger, der i den daglige pleje føler, at de vender ryggen til ting, som de burde tage sig af, fordi de skal ind at dokumentere eller til et møde. Hvis denne følelse fortsætter, risikerer man som medarbejder at komme i konflikt med sin egen moral og etik om, hvordan tingene bør være, og det ødelægger arbejdsglæden. Og hvis arbejdsglæden forsvinder, vil det selvfølgelig kunne mærkes af de borgere, der skal have hjælp.

DER ER SKET en stor udvikling i antallet af regler. Det har jeg selv oplevet, fra jeg begyndte som plejehjemsleder og syntes, at alt for lidt blev registreret og dokumenteret, og til jeg en del år senere stoppede op og tænkte, nu skal vi til at passe på, for nu risikerer det at gå ud over kerneopgaven. Det enkelte menneskes ønsker og behov skal være i centrum.

DERFOR VAR DET noget af det første, jeg kastede mig over som minister -at få ryddet op i reglerne. Jeg har sammen med KL nedsat en arbejdsgruppe med inddragelse af blandt andet FOA og Ældre Sagen, der skal gennemgå hele området for unyttige regler. Ligesom jeg selv tager ud og besøger plejehjem i alle landets kommuner bl. a. for at få idéer til, hvor vi kan skille os af med krav og regler, der optager personalets tid uden at være til gavn.

NOGLE REGLER KAN vi ikke undvære. Det er bl. a. vigtigt at dokumentere de ældres sygdomsforløb og have styr på medicinhåndteringen, men man mister gejsten, hvis man f. eks skal skrive det samme flere steder. Det er spild af personalets og dermed borgernes tid.

JEG HAR IKKE det præcise svar på, hvilke regler og krav der skal væk. Så ville jeg ikke have nedsat en arbejdsgruppe, men når arbejdet er færdigt sidst på året, så skal det gøre en tydelig forskel.

Mange har forsøgt at afbureaukratisere før mig, men denne gang SKAL det lykkes! Det er såvel min som resten af regeringens ambition.

MEN NÅR VI taler om frygt, Jens, så har vi også en fælles opgave i at tale ældreplejen op. Medarbejderne udfører en kæmpe opgave, og rigtig mange møder mellem den der skal hjælpe, og den der har brug for hjælp, går godt hver dag. Vi skal have tillid til vores ansatte og ledere i ældreplejen. Vi skal tro på, at de kan, og at de vil. Netop her har pressen også et ansvar!! Et ansvar for også at fortælle de gode historier. For at vise de gode eksempler frem til inspiration og efterlevelse for andre.

DU SKAL VIDE, at det her brænder jeg for - det er en kamp, jeg kæmper for alle - men også for mig selv. Jeg fylder 65 år her den 10. maj.

Jeg er barnløs og vil hverken frygte døden eller plejehjemmet, hvis behovet skulle opstå. Så min ambition er, at den dag, jeg slutter som ældreminister, skal langt flere ældre og ikke mindst beboere, pårørende, personale og ledelser rundt i landet kunne mærke, at der er en positiv forskel.

DE BEDSTE HILSNER fra Thyra. PS. JA - det er helt rigtigt: Jeg læser stadig BT hver dag!.

Sidst opdateret 12-02-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |