Skip navigation


Debat: Lad os i fællesskab få bugt med ensomheden

DEBATINDLÆG - af Thyra Frank, ældreminister, bragt i Jyllands-Posten den 10. september 2018. Alt for mange ældre er ensomme i Danmark. Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling anslår, at 33.000 ældre føler sig ensomme. Og ifølge Sundhedsstyrelsen føler op imod 50 pct. af de ældre, der modtager personlig pleje i eget hjem ofte eller en gang imellem, sig uønsket alene.

Det må og skal vi gøre bedre. Det har været en hjertesag for mig i mange år og en sag, som jeg som ældreminister er opsat på at gøre noget ved. Når man som jeg har arbejdet med ældre i mange år, har man set, hvor stor forskel der kan være på livskvaliteten og livslysten. Jeg har set alt for mange ensomme ældre, der har mistet håbet, troen og lysten til livet - og set, hvad der kan ske, hvis de ikke bliver hjulpet.

Når folk bliver ensomme, stiger risikoen for depression og desværre også for selvmord. En opgørelse over antallet af selvmord mellem 2007-16 viser, at ældres andel af selvmord er næsten dobbelt så høj som den andel, de udgør i befolkningen. Ethvert selvmord er hjerteskærende tragisk, og hvis vi kan forhindre nogle mennesker i at slutte livet ved egen hånd, skal vi gøre alt, hvad vi kan, for det.

Ensomhed er et meget tabubelagt emne, og det betyder, at mange helst undlader at tale om det. Og dette kan gøre det svært at opspore den ensomme ældre. Derfor skal der en styrket indsats til. Vi skal finde dem, som har mistet livsmodet, og hjælpe dem tilbage til fællesskaber, hvor de kan føle sig både set og hørt.

Det kan lade sig gøre. Jeg har så ofte oplevet, hvordan lysten til livet kan vende tilbage, når man bliver en del af et fællesskab. Vi skal blot alle være opmærksomme på dette. Som pårørende, som naboer, som venner og som samfund.

Med alderdommen kommer der jo tab af ens nære, af ægtefællen, søskende eller vennerne, og så rammer ensomheden desværre ofte. Derfor skal vi blive bedre til at invitere ensomme med ind i nye sociale sammenhænge. Ikke fordi det kan erstatte en ægtefælle igennem 50-60 år, men fordi det er i samværet med andre mennesker, at man får lejlighed til at snakke, grine, græde, danse eller at spise et måltid mad sammen. Ja, man kan vel næsten sige, at det er i samværet med andre mennesker, at vi mærker, at vi lever.

I regeringens udspil til finanslov 2019 har vi afsat 100 mio. kr. årligt de næste fire år til initiativer i kommunerne for at bekæmpe ensomhed blandt ældre. Hvordan de konkret skal bruges afhænger af, hvor langt man er i den enkelte kommune. Jeg ser meget gerne civilsamfundet inddraget, og så ved vi, at de 70 organisationer, skoler og kommuner, der 10/ 9 er en del af Folkebevægelsen mod Ensomhed, har rigtig mange gode initiativer, der kan hentes inspiration fra.

Sidst opdateret 12-02-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |