Skip navigation


Skab tryghed

DEBATINDLÆG - af Thyra Frank, ældreminister, bragt i Nordjyske Stiftstidende den 9. maj 2017 DEMENS: Mennesker med demens skal kunne leve et trygt og værdigt liv -uanset hvor de er i sygdomsforløbet og uanset, om de er i eget hjem eller bor på et plejehjem.

Mange af os har et nært familiemedlem, en god ven eller måske en kollega, som er blevet ramt af demens. Og demens er samtidigt den femtehyppigste dødsårsag i Danmark. Demens er en stor udfordring for den, der rammes, men også for de pårørende, der ofte føler sig alene med ansvaret og bekymringerne.

Derfor skal demensområdet prioriteres højt.

Set i det lys er jeg glad for, at vi med den nationale demenshandlingsplan, som Regeringen og satspuljepartierne forhandlede på plads kort før jul sidste år, nu står med en plan fyldt med konkrete tiltag, der skal være med til at sikre, at livet stadig er værdifuldt for de, der rammes af demens og deres nærmeste. I alt 470 millioner kroner skal nu for alvor sættes i arbejde.

Den nationale handlingsplan er hele Danmarks demenshandlingsplan, og den er solidt forankret i et værdiggrundlag, der handler om medmenneskelighed, respekt og forskellighed.

De konkrete initiativer skal bæres igennem med netop denne ånd, indstilling og forståelse. For vi skal bevare den enkeltes værdighed, sygdommen til trods.

Sidst opdateret 12-02-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |