Skip navigation


Unødig dokumentation skal væk

14-03-2017
DEBATINDLÆG - af Thyra Frank, ældreminister, bragt i Information den 14. marts 2017. At hjælpe et andet menneske med faglig og omsorgsfuld pleje, en kærlig hånd eller blot en snak om stort og småt er selve kerneopgaven for de ansatte i vores ældrepleje.

Desværre har vi i flere år hørt fra mange medarbejdere, at de ofte må vende ryggen til de ældre for i stedet at sidde bag computeren og dokumentere unødige ting fra virkeligheden.

Det vigtige ord at holde fast i er »unødig«, for som sektorformand i FOA, Karen Stæhr, skriver i sit indlæg den 24. februar (»Dokumentation kan redde liv« ), så er den rette dokumentation så vigtig, at den faktisk kan redde liv.

Så jeg skærer altså ikke dokumentation over én kam, og holder fast i de krav, der er af afgørende betydning. Men jeg ønsker et skarpt fokus på de krav og regler, som blandt andet FOA's medlemmer oplever som overflødige og tidsrøvende.

Tanken er ikke ny. Skiftende regeringer har før blæst til kamp mod det unødvendige bureaukrati, og lige nu er der et forsøg i gang med at samle indrapportering af visse utilsigtede hændelser, eller fejl, på plejehjem.

I stedet for løbende at sende hver eneste hændelse ind til Dansk Patientsikkerhedsdatabase, går forsøget ud på at samle registreringerne og sende dem ind på én gang og dermed spare tid i en travl hverdag.

Så der er altså noget at hente, og derfor glæder jeg mig også til, at den arbejdsgruppe, som jeg har nedsat sammen med KL, nu går i gang med at finde de unødvendige regler og krav.

Her vil organisationer som FOA og Dansk Sygeplejeråd selvfølgelig blive inddraget.

Som ældreminister tager jeg lige nu rundt i landet for at besøge plejehjem og lytte til, hvad medarbejderne oplever som overflødig dokumentation i hverdagen.

Sammen kan vi forhåbentlig sikre, at vi kun dokumenterer det, der giver mening, og dermed frigiver tid, som kan bruges til at drage omsorg for dem, det hele handler om; nemlig de ældre.


Sidst opdateret 14-03-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |