Skip navigation


Ambitiøs investering i telemedicin

14-08-2012
PRESSEMEDDELELSE - Regeringen vil sætte skub i udbredelsen af telemedicin og har afsat 80 mio. kr. til en national handlingsplan. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner er tilfredse med, at der nu sættes fart på de telemedicinske løsninger.

Telemedicin skal være en integreret del af fremtidens sundhedsydelser. Det er både regeringen, KL og regionerne enige om, og derfor investerer regeringen nu 80 mio. kr. i en national handlingsplan for udbredelsen af telemedicinske løsninger. Dertil kommer et betydeligt bidrag fra regioner og kommuner.   

I de kommende år står det danske sundhedsvæsen over for store økonomiske udfordringer. Og telemedicinske løsninger er et oplagt middel til at øge kvaliteten i behandlingen og højne patienternes tilfredshed – for færre ressourcer.   

”Høj kvalitet i behandlingen kræver ikke nødvendigvis et fysisk møde mellem patient og sundhedspersonale. Telemedicinske løsninger giver borgerne mulighed for at blive hjemme i trygge rammer frem for at tage på sygehuset til hyppige, men ofte simple kontroller. Jeg er meget glad for, at vi med handlingsplanen nu begynder at hente de gevinster, som vi ved dette område rummer”, siger sundhedsminister Astrid Krag.   

Med den telemedicinske handlingsplan, som indgår i årets økonomiaftaler med kommuner og regioner, igangsættes de hidtil største telemedicinske indsatser i Danmark, bl.a.:   

·          Landsdækkende udbredelse af telemedicinsk sårvurdering
Kommuner og regioner går nu i gang med at omlægge indsatsen for kommunale hjemmesygeplejersker med ansvar for at pleje ofte meget smertefulde sår, bl.a. knyttet til diabetes. Hjemmesygeplejersken kan tage et billede af såret og sende det direkte til sårlægen på sygehuset, der kan vurdere, om såret er i bedring eller har brug for hurtig behandling. Dermed slipper patienten for transport og unødige rutinekontroller, samtidig med at behandlingstiden afkortes med ca. 30 pct. Metoden indebærer sparede udgifter på i alt ca. 300 mio.kr. årligt. 
  

·          Telemedicin i fuld drift
I Nordjylland skal ca. 1440 patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) over de næste to år behandles telemedicinsk. Region Nordjylland, 11 nordjyske kommuner og alle praktiserende læger indfører for første gang i Danmark hjemmemonitorering i den daglige drift i hele regionen. Erfaringerne danner grundlag for vurdering af, om initiativet bør gøres landsdækkende. 
 

·          Telemedicin i psykiatrien
Indledende afprøvning i mindre skala, bl.a. baseret på erfaringer fra Sverige og Storbritannien med telepsykiatriske metoder. 
 

Samtidig sættes der fart på arbejdet med at fastsætte it-standarder på området, så de nye telemedicinske løsninger kan hænge sammen med eksisterende it-systemer på sygehuse, i kommunerne og hos de praktiserende læger. Arbejdet udføres i tæt dialog med den internationale virksomhedssammenslutning Continua Health Alliance og kan dermed både trække på og bidrage til det internationale samarbejde om sammenhæng og standardisering på feltet.   

Formanden for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, Anny Winther, er tilfreds med den nye handlingsplan for telemedicin:   

”Det glædeligt, at vi i fællesskab med regionerne nu får sat fart på de telemedicinske løsninger. Det er til gavn for borgerne, og samtidig et stort skridt i retningen af, hvad vi i kommunerne gerne vil med det nære sundhedsvæsen. For telemedicin er en vigtig forudsætning for, at vi kan løse flere opgaver mere effektivt og tæt på borgeren. Nu er det afgørende, at vi får givet de medarbejdere, der kommer i borgernes hjem, et kompetenceløft, så de er rustet til at løse de opgaver, der er afledt af teknologien.”   

Også hos regionerne er der tro på, at telemedicin kan medføre fordele for både borgere, kommune, region og stat.   

”Der er en kæmpe styrke i, at vi nu får den telemedicinske behandling op i stor skala. Og med et samarbejde mellem regioner og kommuner kan vi nu komme op i omdrejninger med at styrke faglighed og kvalitet i det hele sundhedsvæsen. Kan vi sikre, at telemedicinen frigør ressourcer og ikke bare bliver et ekstra tilbud, er der store gevinster at hente – ikke bare for borgerne men også for regioner og kommuner”, siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg.   

Handlingsplanen er et initiativ under Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011 til 2015, den er finansieret via Fonden for Velfærdsteknologi. Resultaterne fra handlingsplanen vil indgå i regeringens kommende digitaliseringsreform af velfærdsområderne.   

Læs ’Telemedicin – en nøgle til fremtidens sundhedsydelser’


Læs handlingplanen  

 

Pressekontakt
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78

For yderligere information og henvisning til kontaktpersoner på de enkelte projekter: 
Ministeriet for Sundhed og forebyggelse, kontorchef Nanna Skovgaard, tlf.: 22 22 82 20 
Danske Regioner, kontorchef Lisbeth Nielsen, tlf.: 21 34 12 02

Kommunernes Landsforening, konsulent Poul Erik Kristensen, tlf.: 33 70 31 56


Sidst opdateret 20-11-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |