Skip navigation


Giv borgerne et KRAM

15-03-2006
PRESSEMEDDELELSE - Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen vil sammen med TrygFonden iværksætte og finansiere en af de hidtil største samlede undersøgelser af danskernes sundhed.

Undersøgelsen kaldes KRAM, da undersøgelsen vil kortlægge danskernes sundhed vedrørende Kost, Rygning, Alkohol og Motion med særlig vægt på fysisk aktivitet og kondition. I undersøgelsen planlægges at deltage op til 15-20 kommuner og forventes at omfatte helt op til 50.000 borgere. Der er afsat 24 mio.kr. til undersøgelsen.

Kommunerne vil få besøg af en KRAM-bus, der indrettes som et transportabelt laboratorium. Forslaget til KRAM-undersøgelsen kommer fra Det Nationale Råd for Folkesundhed.

Usund kost, tobaksrygning, for meget alkohol og fysisk inaktivitet er medvirkende årsager til langt de fleste af de sygdomme, vi dør for tidligt af. Jeg er derfor glad for, at vi nu sammen med TrygFonden får mulighed for at gennemføre en så omfattende undersøgelse, som KRAM er. Med undersøgelsen får vi for alvor sat øget fokus på folkesundheden i Danmark samtidig med, at kommunerne fra den 1. januar 2007 overtager hovedansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse” udtaler indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen.

Han fortsætter: ”Undersøgelsen vil give et nyt og solidt grundlag for at styrke forebyggelsesindsatsen i de nye kommuner og give de deltagende kommuner et solidt overblik over sundhedstilstanden i egen kommune og mulighed for at sammenligne egen indsats med andre kommuner, som indgår i KRAM-undersøgelsen.

Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden, fremhæver, at projektet er nytænkende og går tættere på borgerne end traditionelle oplysningskampagner. Data til undersøgelsen skal nemlig på utraditionel vis indsamles på en bustur gennem landet.

Med det rullende laboratorium kommer vi tæt på folk og møder dem, der hvor de er i de enkelte kommuner. Vi tror, at nærhedsprincippet kan være med til at styrke effekten af den sundhedsfremmende indsats. Samtidig er vi glade for at kunne give kommunerne et videnskabeligt afsæt for deres videre arbejde med folkesundheden”, siger Gurli Martinussen.

Bente Klarlund Pedersen, formand for Det Nationale Råd for Folkesundhed, fremhæver at forebyggelsen skal bygges på dokumenteret viden.

”Forebyggelsen skal være baseret på viden – hvad virker, og hvad virker ikke? Forebyggelsen skal have samme status som behandling. KRAM-undersøgelsen sætter fokus på det forhold, at en uhensigtsmæssig livsstil vedrørende Kost, Rygning, Alkohol og Motion i dag er ansvarlig for 40% af alle årsager til sygdom og tidlig død. WHO har beregnet, at livsstil vil være ansvarlig for 70% af al sygdom i år 2020. KRAM-undersøgelsen bliver et vigtigt redskab, når det gælder at knække denne udviklingskurve.”, siger Bente Klarlund Pedersen.

Undersøgelsen forventes gennemført som en systematisk undersøgelse af befolkningens sundhed med vægt på fysisk aktivitet og kondition. Undersøgelsen vil omfatte dels en klinisk/fysiologisk undersøgelse (vægt/højde, konditionstest, blodtryk, blodprøver m.v.), dels en spørgeskemaundersøgelse. 

Kontakt:
Pressechef Ulla Østergaard, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, tlf.nr.: 72 26 94 06 eller 40 88 76 44,
Kommunikationschef Trine Heidemann, TrygFonden, tlf.nr.: 22 26 00 54


Sidst opdateret 21-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |