Skip navigation


KRAM til Statens Institut for Folkesundhed

09-11-2006
PRESSEMEDDELELSE - Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen har i dag tildelt Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet opgaven med at gennemføre KRAM-undersøgelsen.

KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største samlede undersøgelser af danskernes sundhed. Undersøgelsen kaldes KRAM, da undersøgelsen vil kortlægge danskernes sundhed vedrørende Kost, Rygning, Alkohol og Motion med særlig vægt på fysisk aktivitet og kondition. Undersøgelsen vil omfatte 12 kommuner og 18.000 borgere. Der er afsat 24 mio. kr. til undersøgelsen, som finansieres af TrygFonden og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Tildelingen sker efter indstilling fra Styregruppen for KRAM-undersøgelsen. Gennemførelse af undersøgelsen har været i udbud.

Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler: ”Jeg er glad for, at vi nu kan igangsætte KRAM-undersøgelsen. Der har været stor interesse for undersøgelsen fra både kommuner og interesserede tilbudsgivere. Med igangsættelse af undersøgelsen får vi for alvor sat øget fokus på folkesundheden i Danmark samtidig med, at kommunerne fra den 1. januar 2007 overtager hovedansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse.”

Borgmester Tove Larsen, formand for KL Social- og Sundhedsudvalg siger: ”Igangsættelsen af KRAM-undersøgelsen kommer på det helt rigtige tidspunkt for kommunerne, hvor kommunerne står over for nye vigtige opgaver på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Undersøgelsen vil give de deltagende kommuner et godt grundlag for det videre arbejde med forebyggelsen og samtidig vil de øvrige kommuner kunne drage nytte af de erfaringer, som KRAM-kommunerne opnår.”

Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden, fremhæver, at projektet er nytænkende og går tættere på borgerne end traditionelle oplysningskampagner. Data til undersøgelsen skal nemlig på utraditionel vis indsamles på en bustur gennem landet.

”Med det rullende laboratorium kommer vi tæt på folk og møder dem, der hvor de er i de enkelte kommuner. Vi tror, at nærhedsprincippet kan være med til at styrke effekten af den sundhedsfremmende indsats. Samtidig er vi glade for at kunne give kommunerne et videnskabeligt afsæt for deres videre arbejde med folkesundheden”, siger Gurli Martinussen.

Bente Klarlund Pedersen, formand for Det Nationale Råd for Folkesundhed, som oprindeligt kom med forslaget til KRAM-undersøgelsen, udtaler: ”Forebyggelsen skal bygges på dokumenteret viden. Kost, Rygning, Alkohol og Motion er de fire faktorer, der har ansvaret for 40 % af alle årsager til sygdom og tidlig død. Hvis udviklingen fortsætter har WHO beregnet, at livsstil vil være ansvarlig for 70 % af al sygdom i år 2020. KRAM-undersøgelsen bliver et vigtigt redskab, når det gælder at knække denne udviklingskurve.”

Undersøgelsen gennemføres som en systematisk undersøgelse af befolkningens sundhed med vægt på fysisk aktivitet og kondition. Undersøgelsen vil omfatte dels en klinisk/fysiologisk undersøgelse (vægt/højde, konditionstest, blodtryk, blodprøver m.v.), dels en spørgeskemaundersøgelse. 

De deltagende kommuner vil få besøg af en KRAM-bus, der indrettes som et transportabelt laboratorium. 

Styregruppen for KRAM-undersøgelsen består af en repræsentant for Det Nationale Råd for Folkesundhed, KL, Sundhedsstyrelsen, TrygFonden og Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand).

Kontakt: Specialkonsulent Kåre Geil, Indenrigs- og Sundhedsministeriet,  tlf.nr.: 72 26 95 26 eller mobil 2942 5019,

Peter Kjærgaard Pedersen, KL, tlf.nr.: 33 70 34 47,

Bente Klarlund Pedersen, formand for Det nationale Råd forFolkesundhed,  tlf.nr.: 35 45 77 97 eller mobil 26 17 05 24,

Direktør Gurli Martinussen, TrygFonden, tlf.nr.: 45 26 08 20 eller mobil: 21 71 30 30

Professor, dr.med. Morten Grønbæk, Statens Institut forFolkesundhed,   tlf. nr. 39 20 77 77.


Sidst opdateret 21-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |