Skip navigation


Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær overvægt

29-05-2007
Ministeriet har i samarbejde med Institut for Sygdomsforebyggelse under Region Hovedstaden og Arbejdsmiljøinstituttet under Beskæftigelsesministeriet udarbejdet vedlagte rapport, hvori de samfundsøkonomiske konsekvenser af svær overvægt beregnes.

Samlet skønnes de samfundsøkonomiske omkostninger ved svær overvægt i 2004 til ca. 14,4 mia. kr. efter humankapitalmetoden og 3 mia. kr. efter friktionsmetoden.

De samlede omkostninger forbundet med svær overvægt og behandlingen heraf på de somatiske sygehuse beregnes til 1,1 mia. kr. i 2004. Hertil kommer omkostninger knyttet til arbejdsmarkedet i form af sygefravær og permanent førtidigt arbejdsophør som følge af svær overvægt i 2004 til 13,3 mia. kr. ved brug af humankapitalmetoden og 1,9 mia. kr. ved brug af friktionsmetoden.

Resultaterne i rapporten understreger behovet for de initiativer regeringen har iværksat for at forebygge og bekæmpe tendensen til svær overvægt i Danmark. 
 
Læs publikationen:
Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær overvægt.
 


Sidst opdateret 11-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |