Skip navigation


Danmark først med forbud mod tre nye euforiserende stoffer

18-12-2008
PRESSEMEDDELELSE - Minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen (KF) har i dag besluttet at forbyde de euforiserende stoffer ethylcathinon, flephedron og mephedron. De tre stoffer vurderes at indebære risiko for bl.a. alvorlige forgiftninger, akutte psykoser, ulykker og vold.

Beslutningen er taget, efter at Sundhedsstyrelsen tidligere på dagen har indstillet, at de tre stoffer forbydes, så de fremover kun må anvendes i medicinsk og videnskabeligt øjemed.

Når Sundhedsstyrelsen indstiller, at nogle euforiserende stoffer på grund af deres farlighed bør forbydes, så skal der efter min opfattelse straks sættes ind med et forbud. Der er ingen grund til at tøve, blot fordi vi er først i EU med forbuddet,” siger Jakob Axel Nielsen, og tilføjer:

Selv om vi i Danmark er lynhurtige til at reagere med forbud mod nye euforiserende stoffer, skal vi hele tiden arbejde på at blive endnu bedre. Derfor er jeg bl.a. åben over for tanken om at indføre gruppevis forbud. Samtidig vil jeg slå fast, at det er helt afgørende, at Sundhedsstyrelsen hele tiden får indberetninger om nye stoffer. De tre stoffer, jeg nu har forbudt, ville fx ikke være opfanget af et gruppevis forbud.”

Sundhedsstyrelsen fik i april besked om, at to af stofferne var fundet i Danmark. Besked om fund af det tredje stof fik Sundhedsstyrelsen i september.

Efter at have hørt om fundene gik Sundhedsstyrelsen i gang med at indsamle oplysninger med henblik på en vurdering af behovet for et forbud. På trods af kontakter til nationale og internationale eksperter samt myndighederne i de andre nordiske lande og EU's narkotikaovervågningscenter er det først nu lykkedes at samle nok viden om stofferne til på et solidt sagligt grundlag at kunne indstille til et forbud. De tre stoffer er altså også meget ukendte uden for Danmark, og stofferne er da heller ikke forbudt i nogen af de andre EU-lande.

Kontakt

Pressemedarbejder Martin Deichmann, tlf.: 40 82 06 37, e-mail: mde@sum.dk


Sidst opdateret 15-09-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |