Skip navigation


Stor variation i kommunernes udgifter til sundhedsområdet

13-06-2008
PRESSEMEDDELELSE - KL, Danske Regioner, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har lavet en rapport om et bedre grundlag for kommunernes forebyggelsesindsats.

Rapporten sammenligner kommunernes forbrug af sundhedsudgifter og viser, at der er betydelige forskelle i kommunernes udgifter til medfinansiering af sundhedsområdet, fx hvad angår udgifter til ældre medicinske patienter, diabetes, genindlæggelser osv.

Der er til rapporten udarbejdet et datasæt for de 98 kommuner, som muliggør sammenligninger af sundhedsudgifterne mellem de enkelte kommuner og mellem forskellige udgiftstyper, hvor kommunerne igennem deres forebyggende indsats har særlige muligheder for at påvirke den kommunale medfinansiering. Det samlede, opdaterede datasæt vil blive offentliggjort i august 2008.

På baggrund af offentliggørelsen udtaler minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen: 

Rapporten er den første kortlægning og analyse af kommunernes medfinansiering på sundhedsområdet, siden vi indførte ordningen med kommunalreformen i januar 2007. Nu har vi har fået udpeget en række særlige områder, hvor kommunerne med fordel kan målrette deres forebyggende indsats til gavn for patienterne.

Forskellene mellem kommunerne gør det klart, at der er et potentiale for at fokusere den forebyggende indsats og aflaste de specialiserede ressourcer på sygehusene. Det kan ske via god ældrepleje og forebyggelse samt gennem et bedre og mere målrettet samarbejde med sygehusene og regionerne.

Jeg ser frem til, at rapporten vil anspore kommunerne til at sammenligne sig selv med andre kommuner og stille skarpt på, hvordan de kan blive endnu bedre til at levere en målrettet forebyggende indsats til gavn for såvel deres borgere som kommunekassen.”

Læs mere i rapporten: ”Rapport vedrørende bedre grundlag for forebyggelsesindsatsen i kommunerne

For yderligere information kontakt:
Pressemedarbejder Martin Deichmann, mobil 40 82 06 37, mde@sum.dk


Sidst opdateret 10-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |