Skip navigation


Styrket indsats mod unges misbrug af alkohol og stoffer

16-12-2011
PRESSEMEDDELELSE - Sundhedsminister Astrid Krag uddeler 17 mio. kr. til kommuneprojekter, der skal forebygge unges misbrug af alkohol og stoffer.

Otte danske kommuner får nu mulighed for at gå i front med nye initiativer, der skal styrke forebyggelsesindsatsen mod unges misbrug af alkohol og stoffer. Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag uddeler nu 17 mio. kr. til projekter i udvalgte kommuner, som skal bidrage med erfaring om forebyggelsesinitiativer på ungdomsuddannelser og samtidig skabe inspiration for andre kommuner rundt om i landet.    


”Vi skal have færre unge, der får ødelagt deres liv af alkohol og stoffer. De nye midler til kommuneprojekterne er et godt skridt på vejen,” siger Astrid Krag. 
 

Uddelingen af de 17 mio. kr. er en del af satspuljeforliget fra 2011. I alt 26 kommuner har ansøgt om midler til modelprojekter. Otte kommuner har fået tilsagn. Det drejer sig om Skive, København, Horsens, Odense, Svendborg samt et tværkommunalt samarbejde mellem Holbæk, Kalundborg og Odsherred.   

Formålet med de nye projekter er blandt andet at få sat fokus på, hvordan forebyggelsesindsatsen rammer de unge, hvor de er. Derfor har det været et krav, at kommunerne har haft et stærkt fokus på samarbejdet med ungdomsuddannelserne.   

De nye midler skal samtidig være med til at fastholde faldet i unges misbrug af stoffer. Ifølge Sundhedsstyrelsens årsrapport over narkotikasituationen i Danmark 2011 og den internationale skoleundersøgelse ESPAD, der for nylig er gennemført blandt 9. klasseelever i Danmark, er der sket et fald i de unges misbrug af stoffer. Færre unge 15-16-årige eksperimenterer med stoffer som hash, kokain, amfetamin og ecstasy.   

Det er planen, at projekterne skal løbe fra 2012 til 2014.   

Yderligere information
Information om de kommunale projekter: Sundhedsstyrelsen, akademisk medarbejder Marie Asserhøj, mara@sst.dk, 72227599 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, pressemedarbejder Kasper Pihl Møller, kpm@sum.dk, 22427431


Sidst opdateret 16-12-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |