Skip navigation


Sundhedsministeren: Danskerne skal have flere raske leveår

29-01-2014
PRESSEMEDDELELSE – Danskerne skal leve længere og have flere raske leveår. Det er den overordnede ambition med de nye nationale mål for danskernes sundhed, som sundhedsminister Astrid Krag præsenterer i dag. Målene følges op af 120 mio. kr. til partnerskaber.

Danskerne er tilfredse med tilværelsen. Forskellige undersøgelser viser i hvert fald, at danskerne generelt er glade for livet og bekymrer sig mindre om fremtiden end mange andre landes befolkninger.

Men selvom vi sammenlignet med mange andre lande har en høj levestandard og et effektivt sundhedsvæsen, lever vi i gennemsnit kortere end befolkningerne i mange af de lande, som vi normalt sammenligner os med. For eksempel blev svenskerne ifølge OECD i gennemsnit 81,9 år gamle i 2011, mens danskerne kunne se frem til at leve gennemsnitligt 79,9 år. Samtidig er den sociale ulighed i sundhed så markant herhjemme, at der i dag er 10 års forskel i middellevetid mellem den rigeste fjerdedel og den fattigste fjerdedel af danske mænd.

7 konkrete mål
Regeringen vil derfor med 'Sundere liv til alle' sætte retningen for en ambitiøs forebyggelsespolitik de næste 10 år. Den overordnede mission er, at danskerne får mulighed for at få flere gode leveår og at den sociale ulighed i sundhed reduceres.

"Jeg er overbevist om, at de fleste danskere ønsker at leve så længe som muligt uden at være tynget af sygdom og smerter. Og derfor er der også rigtig mange danskere, der gerne vil leve lidt sundere i hverdagen. Lovgivning kan tage os et stykke af vejen, men mit største fokus er på en forebyggelsespolitik, der bakker op om danskernes egne ønsker og mål. For eksempel ønsker mange at kvitte smøgerne, men mangler måske det rygstød, som et rygestopkursus med kollegaerne giver," siger sundhedsminister Astrid Krag.

I udspillet fra ministeren er sat 7 konkrete mål for danskernes sundhed om 10 år. Målene handler om social ulighed i sundhed, mental trivsel for børn, mental trivsel for voksne, rygning, alkohol, overvægt og fysisk aktivitet. Eksempelvis har regeringen sat som pejlemærke, at andelen af overvægtige 14-15-årige skal reduceres med 10 pct. over de næste 10 år.

"Vi skal fortsætte de eksisterende indsatser. Men vi skal også finde veje til at involvere flere aktører i arbejdet og gøre de nationale mål til 'danskernes mål'," siger Astrid Krag. Hun fortsætter:

"Hvordan kommer vi dertil, at danskerne lever ligeså længe som svenskerne? At færre ryger for meget, og flere får rørt sig? Ja, det skal danskerne være med til at svare på – med udgangspunkt i hverdagen, hvor udfordringerne for eksempel er, at en kollega trives dårligt på arbejdet, eller det skal være lettere at vælge cyklen frem for bilen til og fra arbejde."

Partnerskaber
For at understøtte opfyldelsen af de nationale mål vil sundhedsministeren tage forebyggelsespolitikken ad nye veje; der skal nemlig fremover satses på strategiske partnerskaber på tværs af myndigheder, civilsamfundet og det private. 

Derfor har regeringen afsat 120 mio. kr. de næste fire år til en partnerskabsstrategi, der skal få kommuner, civilsamfund og den private sektor til at forpligte sig i indsatser, der kan give danskerne flere gode, raske leveår.

"Hvis vi skal nå de her mål, så kræver det også, at flere melder sig på banen, og at vi tør prøve at lave forebyggelse på nye måder. Derfor har vi også brug for den viden og kreativitet, der bl.a. findes i foreningslivet og erhvervslivet. Vi skal løfte i flok, hvis vi skal opnå en bedre sundhed for alle."

I løbet af foråret afholder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse en konference om partnerskaber.

Læs de nationale mål og om partnerskaber

Publikationen 'Sundere liv for alle - Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år''

Yderligere oplysninger:
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.


Sidst opdateret 12-02-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |