Skip navigation


Stofmisbrugere får ret til hurtig lægelig stofmisbrugsbehandling

09-10-2014
NYHED - Sundhedsminister Nick Hækkerup har i dag fremsat et nyt lovforslag, der bl.a. betyder, at stofmisbrugere fremover får ret til en lægesamtale og hurtigt kan komme i lægelig stofmisbrugsbehandling.

Med et nyt lovforslag, der er blevet fremsat i Folketinget i dag, vil regeringen give stofmisbrugere bedre rettigheder.

Fremover vil de få ret til en samtale med en læge, inden de begynder i et behandlingsforløb.

Og lovforslaget forpligter også kommunerne til, at stofmisbrugsbehandlingen skal indledes senest 14 dage efter, stofmisbrugerne har henvendt sig til den kommune, de bor i, for at få hjælp.

I dag er der ingen tidsfrist for, hvornår en lægelig stofmisbrugsbehandling skal begynde, og det kan betyde, at stofmisbrugere, der ønsker at komme i substitutionsbehandling, mister motivationen, mens de venter på et behandlingstilbud.

Ved så tidligt som muligt at give stofmisbrugeren ret til en lægesamtale, som omfatter en undersøgelse, kan man i højere grad i det efterfølgende behandlingsforløb tage højde for de undersøgelsesresultater, som lægen er nået frem til. Det kan eksempelvis være fysiske og psykiske problemstillinger, der knytter sig til misbruget, og som man med fordel kan tilrettelægge den samlede misbrugsbehandling efter.

Samtidig får stofmisbrugere mulighed for frit at vælge et andet behandlingstilbud end det, kommunen har henvist til.

Læs 'Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed' (L 34) på Folketingets hjemmeside  

De nye regler, der er en opfølgning på regeringens aftale med satspuljepartierne fra oktober 2013 om at styrke stofmisbrugsbehandlingen, forventes at træde i kraft 1. januar 2015.


Sidst opdateret 09-10-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |