Skip navigation


Krag og Medicoindustrien vil udfase ftalater i medicinsk udstyr

27-06-2013
PRESSEMEDDELELSE - Sundhedsminister Astrid Krag og direktør for Medicoindustrien Peter Huntley er enige om, at anvendelsen af klassificerede ftalater (plastblødgørere) i medicinsk udstyr skal udfases.

Danmark vil gøre en ekstra indsats i forbindelse med forhandlingerne om nye EU-regler for medicinsk udstyr for at få udfaset brugen af klassificerede ftalater. Det fastslår sundhedsminister Astrid Krag, og den danske medicoindustri vil støtte ministeren gennem arbejde i det europæiske industrisamarbejde.

Parterne er også i dialog om at etablere et offentligt-privat samarbejde for at hjælpe danske virksomheder med at identificere udviklingsområder i form af produkter og produkttyper, hvor der ikke for tiden findes alternativer uden ftalater.

"Patienter skal kunne være trygge ved, at det medicinske udstyr, som bruges i sundhedsvæsenet – hvad enten det er plastslanger, katetre, blodposer eller andet – ikke udsætter patienten for unødige risici. Danmark kan for alvor blive spydspids i udviklingen af bedre og sundere produkter, hvis vi opdyrker muligheder for partnerskaber mellem industri, myndigheder og fagfolk, og hvis vi samtidig i fællesskab i de aktuelle EU-forhandlinger presser på for at skærpe EU-kravene til produkterne", siger sundhedsminister Astrid Krag.

Direktør for Medicoindustrien Peter Huntley bakker op om sundhedsministeren:

"Vi støtter helhjertet op om sundhedsminister Astrid Krags ønske om i fællesskab med de øvrige EU-lande at udfase de klassificerede ftalater fra det medicinske udstyr. Vi er i den danske medicoindustri langt fremme med at udfase klassificerede ftalater i vores produkter, og vi vil i den europæiske sammenslutning af medicoindustrier være fortalere for en europæisk udfasning med en rimelig udfasningsperiode. Vi har opfordret Astrid Krag til at fremføre ønsket om at udfase brugen af klassificerede ftalater i forbindelse med forhandlingerne om de nye regler for medicinsk udstyr, og vi er rigtig glade for ministerens positive tilkendegivelse. Vi går i øvrigt med stor entusiasme ind i et samarbejdsprojekt om at få identificeret nyt udviklings- og vækstpotentiale for ftalatfrit medicinsk udstyr".

Når både sundhedsministeren og industrien vil presse på for at få skabt enighed om en europæisk udfasning af brugen af klassificerede ftalater i medicinsk udstyr, hænger det sammen med, at en række ftalater er klassificerede som hormonforstyrrende.

Det vil imidlertid ikke være forsvarligt at forbyde brugen af klassificerede ftalater i medicinsk udstyr. Visse former for medicinsk udstyr såsom ernæringssonder, der skal ind i kroppen, skal nemlig være ekstremt bløde og fleksible, og i dag er det ikke muligt at fremstille udstyret uden ftalater.

Parterne har samtidig aftalt at afdække mulighederne for at sætte gang i et offentligt-privat samarbejde, der bl.a. har til formål at identificere produkter eller produktområder, hvor der endnu ikke findes ftalatfrie alternativer. Potentielle udviklingsmuligheder for medicoindustrien vil således blive afdækket via denne undersøgelse.

Sundhedsstyrelsen har også for nylig udsendt en vejledning med råd om, hvordan til regioner og kommuner fortsat kan reducere anvendelsen af medicinsk udstyr med klassificerede ftalater. Formålet med vejledningen er at informere om, hvordan det er muligt at reducere anvendelsen af bestemte typer ftalater i medicinsk udstyr gennem den almindelige indkøbspolitik.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.
Særlig rådgiver Allan Wessel, tlf.: 50 74 34 61.


Sidst opdateret 27-06-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |