Skip navigation


Klare regler på genoptræningsområdet

29-05-2008
PRESSEMEDDELELSE - Danske Regioner, KL, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har netop afsluttet en vurdering af incitamentsstrukturer og styringsmuligheder på genoptræningsområdet.

Parterne er enige om, 

  • at det gældende regelgrundlag på genoptræningsområdet udstikker en klar arbejdsdeling mellem de myndigheder, der har ansvaret for henholdsvis drift og finansiering af konkrete ydelser.
  • at en række konkrete anbefalinger kan give kommunerne bedre muligheder for at overvåge og koordinere genoptræningsindsatsen i samarbejde med regioner og sygehuse.
  • at de nuværende problemstillinger på genoptræningsområdet kan løses inden for det gældende regelsæt. Det gælder især en bedre udnyttelse af sundhedsaftalerne mellem regionerne og de enkelte kommuner og de regionale sundhedskoordinationsudvalg.

På baggrund af offentliggørelsen udtaler minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen:

Jeg kan med tilfredshed konstatere, at parterne er enige om, at der findes en klar arbejdsdeling på genoptræningsområdet, både når det kommer til drift og finansiering. 

Rapporten giver os nu mulighed for at igangsætte en række initiativer, der kan forbedre kommunernes styringsmuligheder. Den klarhed, vi nu har fået skabt i fællesskab, er til gavn for patienterne, og det vil samtidig sikre, at vi opfylder intentionerne bag kommunalreformen, hvor kommunerne fik hovedansvaret for genoptræningsområdet.”  

Regeringen, KL og Danske Regioner har endvidere aftalt at følge aktivitets- og udgiftsudviklingen på genoptræningsområdet. En ny rapport gennemgår aktivitetsudviklingen fra 2004 til 2007 samt udgifter samt brugen af frit valg i 2007 på genoptræningsområdet.

Læs mere i de 2 rapporter:
"Monitorering af genoptræningsområdet - maj 2008
"
"Incitamentsstrukturer og styringsmuligheder på genoptræningsområdet - maj 2008"

For yderligere oplysninger kontakt: Pressemedarbejder Marie Louise Poulsen-Hansen, telefon: 40 82 06 37.
 


Sidst opdateret 23-06-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |