Skip navigation


Dansk kræftforskning i front

16-05-2007
Når danske læger i fremtiden skal forske i bedre behandling for kræftpatienter, vil de have adgang til nogle redskaber, der er enestående i verden. Læs mere.

En national biobank, der dækker alle kræftpatienter, betyder, at forskerne kan lave analyser på f.eks. væv og blod fra kræftpatienter fra hele landet.

Samtidig er det lykkedes at forene kræfterne i hele landet om forskning i hver enkelt kræftform på tværs af lægernes faggrupper.

En sådan målrettet organisering kendes ikke fra andre lande, og den gør derfor også Danmark attraktiv som samarbejdspartner i forbindelse med udenlandske forskningsprojekter, som kan bidrage yderligere til udviklingen af dansk kræftbehandling

Det unikke samarbejde er blevet til i tilknytning til en pulje på 88,5 mio. kr. til projekter, der understøtter kræftforskningen i Danmark, som er afsat af regeringen og Dansk Folkeparti. Midlerne er i dag fordelt til blandt andet biobankerne og de tværfaglige kræftgrupper.

Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

De resultater, der her er nået, illustrerer perfekt, hvorfor vi i regeringen sætter mere og mere målrettet ind, når vi fordeler midler. Jeg vil påstå, at det er sjældent, små 90 mio. kr. er givet så godt ud som i dette tilfælde. Jeg vil også gerne give en cadeau til det faglige miljø, som har skabt de nye strukturer ved at vise vilje til samarbejde. Jeg ser frem til at se den samme samarbejdsvilje udfoldet, når det handler om at forbedre patientforløbene for kræftpatienter bl.a. ved at tilrettelægge forløbene i faste pakker på tværs af afdelinger.”

Pengene er overordnet fordelt på følgende måde:

Danske multidisciplinære cancergrupper og databaser: 35,7 mio. kr1

Biobanker: 15,0 mio. kr.

Kompetencecentre 4,7 mio. kr.

Sundhedstjenesteforskning 4,5 mio. kr.

Kliniske kræftforskningsenheder / øvrige infrastrukturenheder 28,6 mio. kr.

Fordelingen følger Sundhedsstyrelsens indstilling. Fordelingen på enkeltprojekter kan ses på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

Kontakt : Chefkonsulent Andreas Jull Sørensen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet 72269840, overlæge Niels Hermann, Sundhedsstyrelsen, 72227710.

1)  Heraf 5,1 mio. kr. forhåndstildelt.
 
Fordeling af pulje.pdf 
  


Sidst opdateret 02-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |