Skip navigation


Strålebehandlingskapaciteten er mere end på plads

06-05-2009
PRESSEMEDDELELSE - Den danske strålebehandling har gennemgået en meget positiv udvikling gennem de seneste år. Og den positive udvikling fortsætter i de kommende år. Det viser årsrapporten fra Task Force vedr. Strålebehandling for 2008.

De seneste års investeringer betyder, at vi har udbygget strålebehandlingskapaciteten væsentligt og gjort op med den underkapacitet, vi har haft på området. Samtidig har vi fået topmoderne udstyr, og derfor kan vi nu tilbyde patienterne de nyeste teknikker,” udtaler minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen.

Den massive kapacitetsudbygning betyder, at kapaciteten i de kommende år vil overstige behovet for strålebehandling – og det er nødvendigt, når man skal tilbyde patienterne behandling uden unødig ventetid. Det er nemlig ikke kun de maksimale ventetider, der stiller krav til forløbstiden i den danske strålebehandling. Med pakkeforløbene er det tidsmæssige forløb i strålebehandlingen blevet skærpet.

Sundhedsministeren fortsætter: ”Personalet på de danske strålebehandlingscentre har knoklet voldsomt gennem de seneste år. Det må jeg virkelig tage hatten af for. Det betyder, at de danske patienter i vid udstrækning er blevet tilbudt behandling inden for de maksimale ventetider på deres regionale strålebehandlingscenter. Alternativt er de blevet tilbudt behandling på et andet center herhjemme eller i udlandet. Det er meget tilfredsstillende.

Det er klart, at indførelsen af pakkeforløbene og indførelsen af eksempelvis mammografiscreening betyder, at nogle af de danske strålebehandlingscentre fortsat er under pres. Derfor kan det stadig ske, at nogle patienter vil blive tilbudt strålebehandling på et center i en anden region. Og regionerne holder også stadig liv i aftaler med udlandet – for en sikkerheds skyld.

Foreløbige tal fra Landspatientregisteret viser, at aktiviteten på strålebehandlingsområdet er vokset markant fra 203.000 behandlinger i 2007 til knap 228.000 i 2008. Det er en stigning på 12 pct. I hele perioden fra 2003 til 2008 er antallet af strålebehandlinger vokset med 41 pct.

Links:

Årsrapport fra Task Force vedr. Strålebehandling 2008

Task Force vedr. Strålebehandling

Nøgletal for kræft – april 2009.

Kontakt:

Pressemedarbejder Martin Deichmann, mde@sum.dk , tlf. 40 82 06 37

 


Sidst opdateret 16-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |