Skip navigation


Kræftplan II

16-09-2009
Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i juni 2005 Kræftplan II.

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i juni 2005 Kræftplan II. I Kræftplanen udpeges en række indsatsområder, som skal bringe den danske kræftbehandling op på højeste internationale niveau. Blandt fokusområderne er bl.a. forløb af høj faglig kvalitet organiseret i pakker, personale og uddannelse, infrastruktur for klinisk kræftforskning og styrket monitorering.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i maj 2009 i rapporten ”Opfølgning på Kræftplan II i forbindelse med F 37” redegjort for implementering af anbefalingerne i Kræftplan II. Statusrapporten viser, at langt hovedparten af anbefalingerne i Kræftplan II er efterlevet.

Links:

Sundhedsstyrelsens hjemmeside om kræftplan II

Kræftplan II

Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om gennemførelse af målsætningen om akut handling og klar besked til kræftpatienter, oktober 2007 

Rapport om opfølgning på Kræftplan II i forbindelse med F 37 om indsatsen på kræftområdet  


Sidst opdateret 05-01-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |