Skip navigation


Screening for livmoderhalskræft

16-09-2009
Siden 1960’erne har man i Danmark screenet for celleforandringer i livmoderhalsen, som kan være forstadier til kræft.

Siden 1960’erne har man i Danmark screenet for celleforandringer i livmoderhalsen, som kan være forstadier til kræft. Siden da er tilfældene af livmoderhalskræft mere end halveret. På baggrund af Sundhedsstyrelsen redegørelse ’Forebyggende undersøgelser mod livmoderhalskræft’ fra 1986 indførte alle amter screeningsprogrammer for livmoderhalskræft. Sundhedsstyrelsen udgav i september 2007 ”Nationale anbefalinger for screening for livmoderhalskræft” med henblik på at sikre ensartet indhold og kvalitet i implementering og monitorering af det landsdækkende screeningsprogram.

Kvinder mellem 23 og 49 år inviteres hvert 3. år til at deltage i screeningsprogrammet. Et tilsvarende tilbud gives hvert 5. år til kvinder mellem 50 og 64 år. Tilbuddet består af en undersøgelse af celler fra livmoderhalsen. Undersøgelsen nedsætter ikke risikoen for livmoderhalskræft, men giver mulighed for at opdage celleforandringer i et tidligt stadie og derfor mulighed for behandling før evt. spredning af kræftsygdom.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2007 står overfor en opdatering med særligt fokus på screening for humant papillomavirus (HPV). Sundhedsstyrelsen har på den baggrund nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af faglige eksperter.

Links:

Sundhedsstyrelsens hjemmeside om screening for livmoderhalskræft   

Sundhedsstyrelsens pjece om undersøgelse for celleforandringer i livmoderen

Nationale anbefalinger for screening for livmoderhalskræft (september 2007)


Sidst opdateret 02-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |