Skip navigation


Sundhedsministeriet investerer i sikker anvendelse af lægemidler

20-06-2008
PRESSEMEDDELELSE - Sundhedsministeriet investerer i sikker anvendelse af lægemidler

Ni mio. kr. fordelt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til studier om og initiativer til god lægemiddelanvendelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse uddeler for tredje gang midler fra compliancepuljen. Med puljen støtter ministeriet initiativer til bedre anvendelse af lægemidler. Midlerne går til så forskelligartede projekter som udviklingen af et visuelt medicinkort, sms-service til medicinbrugere eller systemer til at sikre medicineringen ved overgangen mellem sygehus og patientens egen læge.

Minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen udtaler:
"En række undersøgelser viser, at en stor del af medicinen til kronikere ikke bliver taget rigtigt. Til gengæld er det erfaringen, at når det gælder korrekt anvendelse af lægemidler, kan der opnås store resultater med forholdsvis enkle midler. Det afspejler sig i årets uddeling fra compliancepuljen. Her investerer Sundhedsministeriet i en række drønspændende projekter, der, når det gælder compliance, er enten teknologisk eller metodisk nybrydende. Og som jeg på sigt har en klar tro på vil give et godt afkast i form af en sikrere og mere effektiv anvendelse af ordinerede lægemidler."

I år er der indkommet 53 ansøgninger til puljen, og 9 af disse modtager økonomisk støtte for godt 8,7 mio. kr. Målet med udmøntningen er at støtte konkrete handlingsorienterede initiativer, der afdækker lægemiddelrelaterede problemer hos forskellige patientgrupper, og udvikle metoder til at løse dem.

Medicinaftalen
Baggrunden for fordelingen af støtten er medicinaftalen fra 2004. Her blev der mellem regeringen og Folketingets øvrige partier truffet aftale om, at der i 2005–2008 årligt afsættes 10 mio. kr. til studier og initiativer vedrørende lægemiddelforbruget og lægemiddelanvendelsen for diverse patientgrupper. 

Udvælgelsen af de bedste ansøgninger er sket med bistand fra det rådgivende Complianceudvalg, som består af medlemmer fra Danske Patienter, Lægeforeningen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Institut for Rationel Farmakoterapi samt ministeriets styrelser.

For yderligere oplysninger kontakt pressemedarbejder Martin Deichmann på tlf. 40 82 06 37 eller mde@sum.dk

Oversigt: Udmøntning af compliancepuljen 2007
 


Sidst opdateret 05-08-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |