Skip navigation


Nye krav til medicinetiketter skal øge patientsikkerheden

29-10-2013
NYHED - Apotekerne skal fremover angive på medicinpakninger, hvilket aktivt indholdsstof der er i den udlevererede medicin. Sundhedsminister Astrid Krag håber, at det nye tiltag vil føre til færre medicineringsfejl, bl.a. i den kommunale hjemmepleje.

Hr. Hansen tager sine briller på og ser bekymret på pilleglasene foran sig. Han klør sig i panden og undrer sig over, at han ikke kan genkende det ene glas med piller. 'Det må være en fejl', tænker han. 'Jeg må have fået noget forkert medicin på apoteket'.

Sådanne situationer vil fremover kunne undgås. Som opfølgning på den bruttoavanceaftale, som Sundhedsministeriet indgik sidste år med Danmarks Apotekerforening, skal apotekerne nemlig snart påklistre medicinpakninger en tekst, der angiver, hvilket aktivt stof medicinen indeholder, når de udleverer medicin.

"For at få mest mulig sundhed for pengene, skal apotekerne udlevere det billigste generiske lægemiddel til borgeren. Det er en god ordning, der sikrer borgerne billig medicin, men når man får udleveret et andet mærke af den samme medicin, kan det desværre også skabe forvirring", siger sundhedsminister Astrid Krag og fortsætter:

"Derfor vil lægemidler med det samme aktive indholdsstof fremover få den samme generiske tekst på etiketten fra apoteket. Det vil gøre det nemmere for både borgere og de medarbejdere i eksempelvis hjemmeplejen, der skal give medicinen, at kende forskel på de forskelle lægemidler. Og dermed er der også mindre risiko for fejlmedicinering", siger sundhedsministeren.

Initiativet med generisk tekst på etiketten på lægemiddelpakninger er ikke prøvet før herhjemme. Sundhedsministeriet og Apotekerforeningen vil derfor evaluere den nye ordning for at få viden om, hvorvidt borgere og bl.a. personale i hjemmeplejen oplever, at den generiske tekst støtter dem i deres håndtering af lægemidler.

Det forventes, at ordningen vil træde i kraft i slutningen af året, samtidig med en ny receptbekendtgørelse, der snart sendes i høring.

Fakta: Hvilke regler gælder for generika?
Generika er lægemidler, som indeholder det samme aktive lægemiddelstof. Det er Sundhedsstyrelsen, der afgør, hvilke generika, der indbyrdes kan udskiftes.

Apotekerne har herefter pligt til at udlevere den billigste medicin til borgeren, med mindre lægen og/eller patienten ønsker noget andet.

På grund af konkurrence mellem de enkelte producenter af henholdsvis original medicin og generika vil der ofte være stor forskel på prisen for de enkelte generika.

Medicintilskudssystemet er indrettet efter substitutionsreglerne og betyder, at der som udgangspunkt kun gives tilskud til prisen på det billigste produkt.

Generisk substitution har eksisteret i Danmark siden 1991.


Sidst opdateret 29-10-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |