Skip navigation


Sundhedsministeren om overmedicinering i psykiatrien: Læger skal sige fra

26-09-2012
NYHED – Sundhedsminister Astrid Krag vil skrue på flere knapper for at komme overmedicineringen i psykiatrien til livs. Blandt andet skal et såkaldt whistleblower-tiltag indskærpe lægernes ansvar for at gribe ind, hvis de bliver opmærksomme på, at der sker en mangelfuld behandling af patienter.

Hensynet til patientsikkerheden står over alle andre hensyn. Så klar og tydelig er meldingen fra sundhedsminister Astrid Krag, der var indkaldt til åbent samråd i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tirsdag den 25. september om overmedicinering på Psykiatrisk Center Glostrup.

Sagen fra Psykiatrisk Center Glostrup fik i fredags Sundhedsstyrelsen til i et notat at udtale alvorlig kritik af ledelsen i Region Hovedstaden og på den pågældende afdeling.

Og nu har sundhedsminister Astrid Krag bedt Sundhedsstyrelsen om at undersøge muligheden for at oprette et overvågningsprogram for lægemidler i psykiatrien.

Men også et initiativ fra den patientsikkerhedspakke, som ministeren fremlagde i fredags, skal i spil i forhold til medicinering i psykiatrien, siger hun.

”Der ligger også et ansvar hos den enkelte læge, den enkelte afdeling og den enkelte region i forhold til at sige fra. De skal henvende sig til Sundhedsstyrelsen, hvis de oplever, at patienternes sikkerhed bliver tilsidesat. Derfor har jeg også i patientsikkerhedspakken taget initiativ til et såkaldt ”whistleblower-tiltag”,” siger Astrid Krag.

Hun henviser her til et af de initiativer, der blev fremlagt i patientsikkerhedspakken, som handler om at sætte yderligere fokus på lægers ansvar for at underrette om kollegers mangelfulde virksomhedsudøvelse.

”Hensynet til patientens sikkerhed står over alle andre hensyn, herunder også hensyn til mulige kollegiale aspekter. Vi skal holde fast i, at lægerne også har et ansvar for at sige fra, og at de er med til at supplere det tilsyn, der sker via Sundhedsstyrelsen. Det er afgørende, at vi får personalet på afdelingerne med på vognen,” understreger Astrid Krag.

Sundhedsstyrelsen vil sammen med relevante aktører udvikle informationsmateriale om, hvordan læger bør reagere, hvis patientsikkerheden bliver tilsidesat gennem kollegers praksis eller procedurer i organisationen. 


Sidst opdateret 26-09-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |