Skip navigation


Sundhedsministeren: Der bliver stadig brugt for meget tvang i psykiatrien

29-04-2019
Det går for langsomt med at få løsnet bælterne i psykiatrien. Samtidig er der store forskelle på regionernes niveau. Der er brug for at der tages et større nationalt ansvar for en bedre psykiatri med mindre geografisk ulighed, lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Brugen af bæltefikseringer i psykiatrien skal markant ned. Det blev der et bredt politisk flertal tilbage i 2014 enige om. Samtidig blev der lavet en målsætning om, at brugen af bæltefikseringer skulle være halveret i 2020. Sådan er det bare ikke gået. 

I stedet er brugen af tvang mange steder omlagt frem for nedbragt, så der i stedet blot bruges andre former for tvang i stedet for bæltefikseringer. 

Det viser den årlige rapport, ”Monitorering af tvang i psykiatrien”, som offentliggøres i dag. 

Den udvikling betyder, at det ikke længere er realistisk at nå målet fra den politiske aftale om at halvere brugen af bæltefikseringer i 2020. 

”Det her er jo ikke en målsætning, der handler om at nogle tal i et skema skal se godt ud. Det her er en målsætning, der handler om at skabe en bedre psykiatri til de mennesker, der har brug for det. Derfor er den her udvikling både bekymrende og utilfredsstillende,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby. 

Region Midtjylland er den region, der har reduceret brugen af bæltefikseringer mest det seneste år. Her har man nedbragt brugen med 1,9 procentpoint. I Region Syddanmark er brugen derimod steget med 0,4 procentpoint. 

”Det er endnu et eksempel på, at vi har brug mere national forankring af psykiatrien. Der er i dag alt for  store forskelle på ,  hvilken behandling du får i psykiatrien alt  efter hvilken region, du bor i,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby. 

Behov for kulturændring
I rapporten peges der på, at der skal ske en langsigtet kulturændring i psykiatrien, som kun kan
ske hvis man arbejder med vedvarende og konsekvent at fastholde fokus på tvangsnedbringelse. Rapporten fremhæver resultaterne fra satspuljeprojektet ”Forsøg med bæltefrit afsnit i psykiatrien”, som har vist, at anvendelsen bæltefikseringer næsten helt kan undgås ved at arbejde med seks forskellige såkaldte kernestrategier som blandt andet øget patientinvolvering. 

”Vi har med såvel finansloven med DF og med sundhedreformen afsat penge til at oprette nye intensive sengepladser til de mest syge patienter, og at der samtidig etableres nye intensive teams, der skal sørge for bedre hjælp til børn og unge.  Vi skal reducere brugen af tvang, men helt at kunne undgå det i en psykiatri er ikke realistisk når vi ved at tvang også er et behandlingsredskab, der kan handle om at beskytte den enkelte. ” siger Ellen Trane Nørby. 

HOVEDTAL FRA ”MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN”

- Andelen af patienter, der bæltefikseres af antal indlagte er faldet fra 5,4 pct. i 2017 til 5,1 pct. i 2018.

- Antallet af patienter, som bæltefikseres, er faldet fra 1.435 i 2017 til 1.374 i 2018.

- Det totale antal af bæltefikseringer er faldet fra 4.298 i 2017 til 3.692 i 2018.

- Andelen af patienter, der fastholdes, er faldet fra 4,4 pct. i 2017 til 4,1 pct. i 2018.

- Andelen af patienter, der får akut beroligende medicin er steget fra 8,1 pct. i 2017 til 8,2 pct. i 2018.

- Andelen af voksne patienter, der berøres af tvangsforanstaltninger er fortsat 23,4 pct. i 2018, som det var tilfældet i 2017.

- Andelen af børn og unge, der berøres af tvangsforanstaltninger er faldet fra 21,7 pct. i 2017 til 19,5 pct. i 2017

Find hele rapporten ”MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN” her (PDF)


PRESSEKONTAKT 
Presserådgiver Anne Katrine Restrup på 30612532 eller
akr@sum.dk


Sidst opdateret 29-04-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |