Skip navigation


Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen præsenterer ny hjemmeside med kvalitetsoplysninger om sygehusene

27-10-2006
Pressebriefing i forbindelse med offentliggørelse af hjemmesiden www.sundhedskvalitet.dk. Læs mere.

Pressebriefing i forbindelse med offentliggørelse af hjemmesiden www.sundhedskvalitet.dk


Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udviklet en ny hjemmeside – www.sundhedskvalitet.dk – der giver borgerne let adgang til en lang række sammenlignelige oplysninger om kvaliteten og servicen på de enkelte sygehuse. Oplysningerne vedrører den organisatoriske og patientoplevede kvalitet samt kvaliteten af den kliniske behandling for en lang række sygdomme/behandlinger. Hjemmesiden vil være et første bud på, hvordan man i Danmark kan formidle sammenlignelige kvalitets- og serviceinformationer om de enkelte sygehuse med bl.a. samlede karakterer for henholdsvis sygehusene og de enkelte behandlingsområder.


Forventningen er ikke, at hjemmesiden i sin første version giver den fulde sandhed om kvaliteten i det danske sundhedsvæsen, men erfaringen er, at tallene først bliver bedre, når de offentliggøres. Et vigtigt formål med hjemmesiden er, at den kan medvirke til at starte en proces, hvor nøgletallene løbende gøres bedre, så kvaliteten på sygehusene måles på de ’rigtige’ parametre – og så sundhedsvæsenet udvikler sig i den rigtige retning.


Pressebriefingen finder sted mandag den 30. oktober 2006 kl. 13.00 på Hvidovre Hospital, auditorium 3-4, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre.


Praktiske oplysninger: Indgang ad Hvidovre Hospitals hovedindgang, hvor der vil være skiltning til auditoriet. Kommer du i egen bil, kan du parkere i center 1 og gå til ambulatoriegangen.


Kontakt: Kontorchef John Erik Pedersen, tlf. 72 26 94 66, Fuldmægtig Hanne Agerbak, tlf. 72 26 94 18, eller pressemedarbejder Allan V. Andreasen, tlf. 72 26 94 14.

 


Sidst opdateret 02-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |