Skip navigation


Ny undersøgelse: danskere er mest tilfredse med lægehjælp

10-02-2010
PRESSEMEDDELELSE

Danskerne får behandling, når de har behov. Det viser en ny omfattende undersøgelse, som sammenligner det danske sundhedsvæsen med andre OECD-lande. Generelt er danske patienter de mest tilfredse med adgangen til behandling i sundhedsvæsenet. Kun 0,2 pct. mener, at de ikke får den lægehjælp, de har behov for, og danskerne er blandt de mest allermest tilfredse, når de skal vurdere deres ophold på et sygehus. 
 

Danmark og Storbritannien er samtidig de eneste lande i sammenligningen, hvor borgerne ikke skal betale for at blive undersøgt og behandlet på et offentligt sygehus.
 

Danske rettigheder er samtidig de mest omfattende. Kun de nordiske lande har frister for, hvor længe patienterne må vente i det offentlige sygehusvæsen, før de har krav på behandling andetsteds, men de danske patienter er ene om at have denne ret allerede efter en måned. 
 

Undersøgelsen viser også, at Danmark brugerforholdsvist flere penge på sine sygehuse end vore nabolande. Danmark bruger 4,3 pct. af bruttonationalproduktet på sygehusvæsenet mod 3,1 pct. i gennemsnit i OECD-landene. 
 

Den nye sammenligning giver også et billede af et effektivt sygehusvæsen. Danske patienter er indlagt i kortere tid end i de fleste andre OECD-lande.Det er bl.a. anvendelsen af ny behandlingsteknologi og såkaldte accelererede patientforløb, der gør, at danske patienter hurtigt kan rejse sig fra hospitalssengen. 
 

”Den ny undersøgelse bekræfter, at lige adgang for alle og flere rettigheder til patienterne er hjørnesten i et velfungerende sundhedsvæsen. Jeg er stolt af den placering, som det danske sundhedsvæsen har internationalt og den indsats personalet hver dag yder til gavn for de danske patienter, men selvfølgelig skal vi altid have øje for, hvor der fortsat kan ske forbedringer", siger sundhedsminister Jakob Axel Nielsen. 
 

Den internationale sammenligning viser, at s tadig færre danskere dør af hjerte- og karsygdomme, og Danmark er sammen med Sverige, Island og Norge blandt de bedste i OECD til at behandle blodpropper i hjertet og hjernen.  

Rapporten viser desuden, at Danmark fortsat har udfordringer på kræftområdet, men at udviklingen i den rigtige retning. Eksempelvis er Danmark det land i OECD, der har den største fremgang i kvaliteten af brystkræftbehandling fra 2002 - 2007.
 

International benchmarking af det danske sygehusvæsen er udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I undersøgelsen indgår data fra Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Holland og Frankrig samt gennemsnitstal fra OECD.   


Kontakt: pressechef Mette Ebdrup, tlf. 40 56 05 99.     

Rapport "International benchmarking af det danske sygehusvæsen" - februar 2010


Summary "International benchmarking of the Danish hospital sector - a Summary" 


Sidst opdateret 29-06-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |