Skip navigation


Kliniske retningslinjer skal løfte kvaliteten i sundhedsvæsnet

28-10-2013
NYHED – Regeringen har afsat 80 mio. kr. til nationale kliniske retningslinjer, der skal løfte kvaliteten i sundhedsvæsnet og sikre, at alle, uanset hvor de bor, får en ensartet behandling af høj faglig kvalitet. Sundhedsministeren har store forventninger til retningslinjerne.

I dag mødes repræsentanter for alle dele af sundsvæsnet for bl.a. at høre, hvordan det skrider frem med arbejdet med at udarbejde nationale kliniske retningslinjer og drøfte, hvordan man sikrer, at retningslinjerne kommer den enkelte patient mest muligt til gode. Det sker på en stor konference i DGI-byen arrangeret af Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsminister Astrid Krag har store forventninger til de nationale retningslinjer, der beskriver, hvad sundhedspersonalet bør fokusere på, når de udreder og behandler patienterne:

”Retningslinjerne skal være en af hjørnestenene i sundhedsvæsenets indsats og sikre, at der er ensartet og høj kvalitet i hele patientforløbet lige fra udredning til behandling, pleje og rehabilitering”, siger Astrid Krag og fortsætter:

”Udover at løfte kvaliteten i sundhedsvæsnet og sikre, at patienter fra Køge, Kalundborg og Karup får tilbudt den samme behandling, kan retningslinjerne også give os mest mulig sundhed for vores sundhedskroner. Ved at pege på, hvilken behandling, man bør og ikke bør tilbyde patienter med en bestemt sygdom, sikrer vi, at man kun bruger ressourcer på det, vi ved, virker”, forklarer sundhedsministeren.

Fakta om nationale kliniske retningslinjer
Med finansloven for 2012 afsatte regeringen 20 mio. kr. årligt i 2012-2015 til at udarbejde nationale kliniske retningslinjer.

Retningslinjerne, der er systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, som beskriver diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper baseret på evidens for virkningen og bedste praksis, skal medvirke til at sikre en ensartet og høj klinisk kvalitet for patienterne.

Frem mod 2016 skal Sundhedsstyrelsen sammen med de faglige selskaber og andre relevante parter udarbejde ca. 50 nationale kliniske retningslinjer.

Foreløbig er der i den proces udarbejdet nationale kliniske retningslinjer på følgende områder:

-          udredning og behandling af diabetiske fodsår

-          grå stær

-          skulderlidelser

-          hjerterehabilitering

Følgende nationale kliniske retningslinjer er under udarbejdelse:

-          ADHD hos børn og unge (hyperkinetisk forstyrrelse)

-          Behandling af hjernemetastaser

-          Diagnostik af Poly Cystisk Ovarie Syndrom

-          Indikation for transfusion med blodkomponenter

-          Medicinsk behandling af bipolar lidelse (maniodepressiv sygdom)

-          Rehabilitering af KOL


Sidst opdateret 28-10-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |