Skip navigation


Unge søges til en intensiv fremtid

28-04-2009
PRESSEMEDDELELSE - Vi mangler arbejdskraft i sundhedssektoren og den lave søgning til de sundhedsfaglige uddannelser gør behovet mere akut. I 2008 manglede der 1210 studerende indenfor sygeplejerske-, bioanalytiker- og radiografuddannelserne i det danske sundhedsvæsen. Målet er, at vi i 2011 får udfyldt de tomme pladser. Det svarer til, at der i 2011 skal være 44 procent flere ansøgere end i 2008.

Vi mangler arbejdskraft i sundhedssektoren og den lave søgning til de sundhedsfaglige uddannelser gør behovet mere akut. I 2008 manglede der 1210 studerende indenfor sygeplejerske-, bioanalytiker- og radiografuddannelserne i det danske sundhedsvæsen. Målet er, at vi i 2011 får udfyldt de tomme pladser. Det svarer til, at der i 2011 skal være 44 procent flere ansøgere end i 2008.

Derfor lancerer Undervisningsministeriet, Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere, Foreningen af Radiografer i Danmark og Professionshøjskolernes Rektorkollegium nu i fællesskab den landsdækkende kampagne, Hvid Zone, som skal få flere unge til at søge ind på de tre uddannelser.

"Der er behov for, at endnu flere unge får øjnene op for, at uddannelserne til sygeplejerske, bioanalytiker og radiograf er vigtige, udfordrende og resulterer i job med enestående muligheder for at gøre en forskel i andres liv. Jeg er glad for, at parterne omkring uddannelserne kan samles om en langsigtet, fælles indsats for at trække uddannelserne helt frem i lyset, hvor de hører hjemme, og håber, den bliver godt modtaget af de uddannelsessøgende," siger undervisningsminister Bertel Haarder, der har store forventninger til kampagnen.

Han bakkes op af formanden for Danske Regioner, Bent Hansen.

"Et sundhedsvæsen i topklasse kræver tilstrækkeligt med personale. Problemet er, at vi allerede nu ved, at vi i fremtiden kommer til at mangle sundhedspersonale. Derfor er jeg glad for, at vi nu sætter gang i en omfattende og flerårig kampagne for at få de unge til at uddanne sig til et job i sundhedsvæsenet", siger han.

Også sundhedsminister Jakob Axel Nielsen er glad for initiativet.

"Vi har de seneste år ansat mere sundhedspersonale på sygehusene end nogensinde før, men rundt omkring oplever man nu problemer med at rekruttere både sygeplejersker, radiografer og bioanalytikere, og derfor er det vigtigt at få flere ind på uddannelserne og få mindsket frafaldet," siger sundhedsministeren.

Fokus på karrieremuligheder
Jobbet som sygeplejerske, bioanalytiker og radiograf kræver mod, handlekraft og viljen til at gøre en forskel. Det gælder hvad enten man er ansat på et hospital, er udstationeret i en krigszone eller sidder i en chefstilling i lægemiddelindustrien. Og det er netop de personlige udfordringer og mange karrieremuligheder, Hvid Zone stiller skarpt på.

"Sygeplejefaget har både dybde og bredde. Det er et rigtigt godt valg at uddanne sig som sygeplejerske. Du kan arbejde inden for det kliniske område, som generalist eller specialist, med uddannelse, forskning eller som leder. Du kan arbejde i Danmark eller i udlandet. Sygepleje er faget med de mange muligheder. Det er det, vi skal gøre opmærksom på med kampagnen," siger Connie Kruckow, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Hvid Zone på Rådhuspladsen – og resten af landet
Hvid Zone bliver lanceret den 28. april 2009 kl. 16.00 over hele landet. Det sker med en stor event på Rådhuspladsen i København og en række mindre events over hele landet.

På Rådhuspladsen vil flere hundrede studerende fra de tre uddannelser mødes med undervisningsminister Bertel Haarder, formand for Danske Regioner Bent Hansen, sundhedsminister Jakob Axel Nielsen og formand for Dansk Sygeplejeråd Connie Kruckow.

Kl. 16.00 skyder undervisningsministeren officielt kampagnen i gang og samtidig vil 500 røde balloner blive sendt til vejrs.

Forbipasserende får mulighed for at få et sundhedstjek i oplevelseslazarettet – og selvfølgelig for at få en snak med de mange unge.

Lignende event præsenteres i mindre målestok i byerne Odense, Århus og Aalborg.
 
Samme dag lanceres kampagnesitet: www.hvidzone.dk, hvorfra det er muligt at downloade logo og pressebilleder.

Hvid Zone løber frem til 2011.

For information om Hvid Zone, lancering mv.
Marie Honoré, Kaster Gaardbo
Tlf.: 2324 6966
E-mail: mh@kastergaardbo.dk

For kontakt til det enkelte ministerium, organisation eller uddannelsessted kontakt:

Undervisningsministeriet:
Peder Michael Sørensen, tlf. 2371 4540, pms@uvm.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse:
Martin Deichmann, tlf. 4082 0637, mde@sum.dk

Danske Regioner:
Claus Christoffersen, tlf. 2222 2161, cch@regioner.dk

KL:
Mikkel Haarder, tlf. 3370 3356, mik@kl.dk

Professionshøjskolernes Rektorkollegium:
Erik Knudsen, tlf. 2960 5988, erkn@ucl.dk

Dansk Sygeplejeråd:
Sigurd Nissen-Petersen, tlf. 4013 3802, snp@dsr.dk 

Danske Bioanalytikere:
Lotte Hollesen Kamph, tlf. 2728 1746, lka@dbio.dk

Foreningen af Radiografer i Danmark:
Michael Dreyer, tlf. 2515 1293, michael@radiograf.dk


Sidst opdateret 21-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |