Skip navigation


Prognose: Regeringens politik sikrer flere speciallæger i fremtiden

01-11-2010
PRESSEMEDDELELSE – Antallet af speciallæger vil stige med 36 procent frem til 2030, viser ny prognose. Dermed er den tidligere forventning om, at antallet af speciallæger vil falde i de kommende år, manet i jorden.”Regeringens politik har virket”, siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

Fra 2010 til 2030 vil antallet af speciallæger i Danmark stige fra ca. 12.500 til ca. 17.000, og antallet af erhvervsaktive læger i det hele vil stige fra cirka 20.100 læger til ca. 25.800 læger.

Det forudser en ny lægeprognose, som Sundhedsstyrelsen har offentliggjort i dag.

Prognosen afløser den hidtidige lægeprognose fra 2006, som forudsagde et regulært fald i antallet af speciallæger frem mod 2016. Den forventning er nu manet til jorden.

Årsagerne er bl.a., at regeringen har udvidet uddannelseskapaciteten og indført 4-årsfristen.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Regeringen har taget en række initiativer for at øge det forventede antal læger fremover. Vi har bl.a. indført 4-årsfristen, som tilskynder læger til at blive hurtigere færdige som speciallæge. Den enkelte læge får hermed flere år på arbejdsmarkedet som erhvervsaktiv speciallæge. Og vi har samtidig øget uddannelseskapaciteten – både på universiteterne og i speciallægeuddannelsen. Den nye prognose vidner om, at vores politik har virket, og det er jeg selvfølgelig glad for”.


Følgende forhold er med til at øge prognosens forventninger til antal læger og speciallæger:

 

  • Omlægning fra 18 måneders turnus til 12 måneders klinisk basisuddannelse
  • 4-årsfristen fra påbegyndt klinisk basisuddannelse til påbegyndt hoveduddannelse
  • Øget dimensionering af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen med knap 20 procent i 2008-2012 i forhold til 2006.
  • Øget optag af medicinstuderende på universiteterne med 200 fra år 2009 og frem
  • Større indvandring af læger fra udlandet
  • Læger går gennemsnitligt senere på pension end forventet i den tidligere prognose

Prognosen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i regi af Prognose- og Dimensioneringsudvalget under det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.


Læs hovedkonklusioner fra prognosen (link til faktaark)

Læs lægeprognosen (link til Sundhedsstyrelsens hjemmeside)


Yderligere oplysninger
Fuldmægtig Emil Niragira Rasmussen, tlf. 72 26 94 68
Pressemedarbejder Marie Nyhus, tlf. 72 26 94 17


Sidst opdateret 01-11-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |