Skip navigation


Kommentar i anledning af Rigsrevisionens rappport

12-12-2007
PRESSEMEDDELELSE - Rigsrevisionen har udsendt ”Beretning til Statsrevisorerne om maksimale ventetider på kræftbehandling”. Rapporten beskæftiger sig med Indenrigs- og Sundhedsministeriets forvaltning i forbindelse med ordningen om maksimale ventetider.

Baggrunden for statsrevisorernes bestillingen af rapporten var, at det i november 2006 kom frem, at Sundhedsstyrelsen ikke havde behandlet en række patientsager tilfredsstillende. 

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, udtaler i anledning af rapporten: 

Jeg er glad for, at vi med denne rapport får sat et endeligt punktum for kræftsagen fra sidste år. Og rapporten bekræfter jo, at der var god grund til, at der dengang blev skredet resolut ind med en ny organisering af behandlingen af patientsagerne. Og at der efterfølgende er sat målrettet fokus på strålebehandlingen.”

Sundhedsministeren tager også positivt imod de øvrige elementer i rapporten: 

Det er jo Rigsrevisionens opgave at se os i kortene i forhold til den måde, vi bl.a. forvalter borgernes penge på. Og her viser rapporten bl.a., at der er nogle projekter, ministeriet burde have fulgt tættere op på. Det skal vi selvfølgelig lære af.

Samtidig rejser Rigsrevisionen en meget principiel og også vigtig diskussion om, hvor detaljerede registreringssystemer, vi skal stille op, når vi indfører nye rettigheder som f.eks. reglerne om maksimale ventetider. 

Den diskussion tager jeg meget gerne – både generelt og i forhold til konkrete initiativer på sundhedsområdet. Men jeg vil gerne holde fast i, at vi skal tænke os grundigt om, før vi indfører nye registreringssystemer, der risikerer at flytte sundhedspersonalets tid og kræfter fra behandlingen af patienterne til registrering og papirarbejde.”

Kontakt: Martin Deichmann, pressemedarbejder, mobil 4082-0637


Sidst opdateret 14-09-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |