Skip navigation


Sundhedsministeren nedsætter et voldgiftsnævn om privathospitalernes takster

04-02-2010
Nedsættelse af voldgiftsnævn

Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker har i dag bedt ministeren for sundhed og forebyggelse om at nedsætte et voldgiftsnævn til at afgøre en tvist om taksterne på en række behandlingsområder under det udvidede frie sygehusvalg.  Brancheforeningen og Danske Regioner ikke har kunnet nå til enighed om taksterne på de pågældende områder.   

Sundhedsministeren har i den anledning udpeget direktør Carsten Koch som opmand for voldgiftsnævnet. Ministeriet har anmodet Brancheforeningen og Danske Regioner om at udpege hver en voldgiftsmand til nævnet snarest muligt. Voldgiftsnævnets arbejde forventes at være færdigt inden for 4 uger efter nedsættelsen.   

Sekretariatet for Voldgiftsnævnet ledes af kontorchef John Erik Pedersen.


Sidst opdateret 02-06-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |