Skip navigation


Arktisk sundhed på dagsordenen

09-02-2011
PRESSEMEDDELELSE - Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder er på Grønland 15.-17. februar i forbindelse med det første Arktiske Sundhedsministermøde nogensinde.

Nuuk danner rammen om det første Arktiske Sundhedsministermøde nogensinde den 16. februar 2011.
Formålet med mødet er at styrke og udvikle de arktiske landes samarbejde på sundhedsområdet under overskriften: ”Fælles udfordringer, forskellige løsninger: Arktisk samarbejde på sundhedsområdet i det 21. århundrede”.

Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed Agathe Fontain og Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder er værter ved mødet, hvor ministre og delegationer fra de arktiske lande og oprindelige folks organisationer deltager.

"De
arktiske lande deler mange af de samme udfordringer på sundhedsområdet. Vi ser de samme sygdomsmønstre, blandt andet på grund af ændringer i vores traditionelle levevis. Vores bosætningsmønstre og infrastruktur skaber udfordringer i forhold til at kunne give befolkningen et ensartet sundhedstilbud. Hertil kommer, at sundhedspersonalet og patienterne ofte kan have vidt forskellige kulturelle og sproglige baggrunde. Jeg ser frem til at udveksle erfaringer med mine kollegaer fra de øvrige arktiske lande og til at drøfte, hvordan vi bedst kan imødegå vores fælles udfordringer, samt på hvilke områder, vi kan have gavn af at udbygge samarbejdet”, udtaler Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed Agathe Fontain.

"Jeg glæder mig meget til mødet og til at besøge Grønland igen. Det er en ambitiøs og spændende dagsorden, vi har foran os, og jeg ser frem til vores diskussioner om, hvordan vi til fordel for befolkningernes sundhed kan styrke samarbejdet mellem de arktiske lande. Der er ingen tvivl om, at vi kan lære meget af hinanden,” udtaler indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

Mødet er delt op i tre sessioner under følgende temaer: Cirkumpolare partnerskaber, Fremme af sund livsstil samt Sundhedsydelser i Arktis. Der vil være 11 oplægsholdere fra de arktiske lande og oprindelige folks organisationer, som holder indlæg om de overordnede temaer.
Under den sidste del af mødet vil ministrene og delegationslederne få lejlighed til at udstikke de politiske pejlemærker for det fremtidige samarbejde.

Som afslutning på mødet ventes de deltagende lande og oprindelige folks organisationer – i Arktisk Råd kaldet Permanente Deltagere - at underskrive en deklaration, som fremadrettet skal sikre samarbejdet mellem de arktiske lande inden for sundhedsområdet. Det gælder blandt andet i forhold til vidensdeling, sundhedsfremme og forskning.

Rigsfællesskabet varetager fra 2009-2011 formandskabet for Arktisk råd. I denne periode varetager Grønland formandskabet for arbejdsgruppen for bæredygtig udvikling, som hører under Arktisk råd.

Det arktiske sundhedsministermøde støttes økonomisk af Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram.


Yderligere oplysninger

 • Grønland:
  Direktionssekretær Maria Scharling Thorst i Departementet for Sundhed på 34 66 05 eller math@nanoq.gl 
  Fuldmægtig Pernille Møller i Udenrigsdirektoratet på 34 51 54 eller
  pmoe@nanoq.gl
 • Danmark:
  Pressemedarbejder i Indenrigs- og Sundhedsministeriet Marie Nyhus på +45 7226 9417 eller
  mnc@im.dk
  Fuldmægtig Liselotte Olsen på +45 7226 9599 eller
  llo@im.dk

Sidst opdateret 28-02-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |