Skip navigation


Lægen kan flyve fra Karup hele døgnet rundt

25-01-2011
PRESSEMEDDELELSE – Til april går en ny forsøgsordning med lægehelikopter med base i Karup i luften. Regeringen og Dansk Folkeparti har bevilget 60 mio. kr. til den flyvende lægehjælp, som kan flyve 24 timer i døgnet i Region Midtjylland og Region Nordjylland og styrke trygheden i området.

Snart kan lægen komme flyvende, når der opstår akut behov for lægehjælp i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Til april begynder en ny forsøgsordning med lægehelikopter, som får base i Karup.

Den nye lægehelikopter skal flyve døgnet rundt, når der er akut behov for lægehjælp i de to regioner. Den skal især bidrage til at styrke akutberedskabet i yderområder som Nordvestjylland, hvor der er langt til nærmeste akuthospital og til højt specialiseret behandling. Helikopteren skal supplere det kørende akutberedskab med ambulancer, akutbiler og lægebiler m.v. og har til formål at bringe lægen hurtigt ud til patienten og patienten hurtigt til det specialiserede sygehus.

Regeringen og Dansk Folkeparti har bevilget knap 60 mio. kr. fra den såkaldte akutpulje, så helikopteren kan gå i luften.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Det er afgørende for regeringen, at alle kan være trygge og ved, at hvis uheldet er ude, så er hjælpen ikke mange minutter væk. Derfor er jeg rigtigt glad for, at vi har øremærket en portion penge til en lægehelikopter i Midt- og Nordjylland, og at den snart kan komme på vingerne. Jeg er sikker på, at den vil blive et vigtigt supplement til det kørende beredskab. Ikke mindst i yderområder som Nordvestjylland, hvor der er langt til nærmeste akutsygehus. Ordningen skal følges og vurderes nøje, så vi lærer af erfaringerne med dagflyvning på Sjælland og dag- og natflyvning i Jylland.”

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt uddyber:

”For Dansk Folkeparti har det været af afgørende betydning, at helikopterbetjeningen kommer til at foregå i døgndrift. Det er naturligvis lige så alvorligt at blive syg om natten, som om dagen. Derfor har vi insisteret på, at helikopter- udrykningen også kan foregå efter mørkets frembrud, hvilket regeringen har bøjet sig for."

Forsøget med lægehelikopter fra Karup skal ifølge planen løbe fra 1. april 2011 til 1. maj 2012 – 13 måneder i alt.
En lignende forsøgsordning med lægehelikopter er allerede i gang i Region Sjælland og Region Hovedstaden, dog flyver den sjællandske lægehelikopter kun i dagtimerne.
Når forsøgsperioden er afsluttet, skal begge helikopterforsøg evalueres, så de kan danne baggrund for anbefalinger om lægehelikopterordninger i Danmark i fremtiden.

Læs mere om fremtidens akutberedskab og nære sundhedstilbud 


Yderligere oplysninger
Chefkonsulent, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Lene Brøndum, tlf. 72 26 94 63
Pressemedarbejder, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Marie Nyhus, tlf. 72 26 94 17
Sundhedsordfører i DF Liselott Blixt, tlf. 33 37 51 20


Sidst opdateret 25-01-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |