Skip navigation


Minister på rundtur til hele landets sundhedsvæsen

05-03-2010
PRESSEMEDDELELSE - Rundtur i samtlige regioner for at besøge lægehuse, skadestuer og sygehuse.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder tager de kommende uger på rundtur i samtlige regioner for at besøge lægehuse, skadestuer og sygehuse. Rundturen har særligt fokus på yderområderne, for her er det særligt vigtigt at sikre et godt akutberedskab, så alle borgere kan få hurtig hjælp. 
 

Der står vagtcentraler, akutbiler og sundhedscentre på rejseplanen, når indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder i de kommende uger indleder sin såkaldte ”akutrundtur” i hele Danmark - det vil sige en rundtur til de nære tilbud i lokalområdet, den præhospitale indsats i form af ambulancer, akutbiler og lægebiler samt akutte indsats på sygehuset. 
 

Indenrigs- og sundhedsministeren lægger særligt vægt på at besøge yderområderne i Danmark, fordi borgerne her får størst geografisk afstand til de kommende supersygehuse.

Det behøver dog ikke betyde, at det også vil tage lang tid for borgerne i yderområderne at modtage kvalificeret hjælp. Regeringens målsætning er, at borgerne skal have hjælp inden for 15 minutter efter opkald til 112. Derfor arbejder regionerne på at udbygge deres akutberedskaber med akutbiler, lægebiler osv. 
 

”Jeg glæder mig til jeg skal ud at køre ambulance – og jeg glæder mig meget til som ny minister på området at komme ud og se regionernes akutberedskaber – ikke mindst i de egne af Danmark, hvor der bliver langt til et af de nye super-sygehuse. Mange steder har regionerne lavet nogle gode planer for akutberedskaberne. Men der er også steder, især i yderområderne i Danmark, hvor borgerne er utrygge ved den nye sygehusstruktur, og dem vil jeg lytte til. Det er helt afgørende, at regionernes planer indeholder nogle gode løsninger”, siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder. 
 

Ministerens foreløbige rejseplan: 
 

·         8.marts : Besøg i Region Sjælland på Modificeret fælles akutmodtagelse, Nykøbing Falster Sygehus og på det nye sundhedscenter på det tidligere Kalundborg Sygehus - se programmet for dagen nedenfor.  
 

·         11. marts: Besøg i Region Syddanmark i lægehuset i Skærbæk, på Skadeklinikken i Haderslev og på Odense Universitetshospital. Fra Skærbæk Lægehus til Skadeklinikken i Haderslev kører ministeren sammen med regionsrådsformanden i akutbil (program følger). 
 

·         22. marts: Besøg i Region Midtjylland (program følger). 
 

·         29. marts: Besøg i Region Nordjylland (program følger). 
 

·         Derudover forventer indenrigs- og sundhedsministeren at besøge Region Hovedstaden.

 

Læs mere:

"Fakta - styrket indsats på akutområdet" (21.12.2009)
"Regeringen kan ikke vente helt til nytår med at handle"  (15.12.2009)

"Nedsættelse af præhospital akutudvalg" (12.08.2009)

 

Kontakt:

For yderligere oplysninger: Camilla Tanghøj, tlf. 7226 9345

Pressekontakt: Line Aarsland, pressechef, tlf. 7226 9408, mobil 24 40 74 71  

 

 


 

 

Program for ministerens besøg i Region Sjælland den 8. marts 2010   

Sundhedsminister Bertel Haarder besøger Region Sjælland d. 8. marts 2010. Besøget vil have et bredt fokus på sundhedstilbuddene på det akutte og præhospitale område, og på de problemstillinger og udfordringer opleves i yderområderne af Danmark, Region Sjællands aktuelle arbejde med det samlede akutte område præsenteres, sammenhængen mellem alarmering, sundhedsfaglig indsats på stedet, transport, skadestuer, akutmodtagelse og lægevagt.   

Program for dagen:   

Besøg på Nykøbing Falster Sygehus kl. 9.00
Besøget vil have fokus på regionens udfordringer i forhold betjening af de mindre centrale dele af regionen og på regionens nye akutkoncept.   

 • Steen Bach byder velkommen

 • Jens Andersen - regionens udfordringer og initiativer

 • Lars Onsberg Henriksen - introduktion til Region Sjællands præhospitale område og nye akut modtagekoncept

 • Ledende overlæge Hanne Jørsbo og Phillip Anderson - udvikling af akutmodtagelseskoncept i Nyk. F i samarbejde med Harvard Medical School

 • Rundvisning akutafdeling, lægeklinik, lægevagt (ca. kl. 10.00)

 • Afgang fra Nykøbing F. kl. 10.40   

Besøg i Præhospitalt Center i Slagelse kl. 12.00
Besøget vil have fokus på den nuværende organisering af regionens præhospitale område; ambulancer, akutbiler, lægebiler, helikopterprojektet, sundhedsfaglig visitation og udvikling, og på den forestående omorganisering i forhold til muligheder for hurtig hjælp ved akut opstået sygdom, sundhedsfaglig visitation, mobile akutenheder mv.   

 • Frokost

 • Oplæg ved driftschef Benny Jørgensen om regionens setup – kontrakter, ressourcer, vagtcentral mv.

 • Rundvisning på vagtcentralen og fremvisning af de nye ambulancer (ca. kl. 13.15)

 • Afgang fra Slagelse kl. 13.45   

Besøg på Sundhedscenter Kalundborg kl. 14.30
Besøget vil have fokus på udviklingen ’fra lokalsygehus til sundhedscenter’, og regionens samarbejde med Kalundborg Kommune.

 • Kort introduktion og kaffe

 • Rundvisning i det kommende sundhedscenter, samarbejde mellem lægevagt og skadeklinik, akutbil, kommune mv.

 • Afgang fra Kalundborg kl. 15.30 

Fra Region Sjælland deltager: 
Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen
Adm. direktør Jens Andersen
Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen
Koncerndirektør Torben Anker Sørensen


Sidst opdateret 23-03-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |