Skip navigation


Kendelse fra Voldgiftsnævnet for de udvidede fritvalgsordninger

03-03-2010
Der er i Voldgiftsnævnet den 3. marts 2010 indgået forlig om takstvilkår for en række af de behandlingsområder, som er forelagt nævnet af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. Opmanden Carsten Koch har afsagt kendelse om takstvilkår for de øvrige behandlingsområder. Link til kendelsen.

Sidst opdateret 03-03-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |