Skip navigation


Kendelse fra Voldgiftsnævnet for de udvidede fritvalgsordninger

03-03-2010
PRESSEMEDDELELSE - "Med kendelsen tilsigtes en afbalanceret løsning af tvisten” udtaler opmand Carsten Koch

Voldgiftsnævnet for de udvidede fritvalgsordninger har i dag afsagt kendelse om takster for en række behandlinger, som der er opstået tvist om mellem Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker (BPK) og Danske Regioner, og som BPK har indbragt for nævnet på deres medlemmers vegne. 
 

De er i Voldgiftsnævnets arbejde opnået forlig mellem parterne på flere behandlingsområder, herunder på en række ortopædkirurgiske områder. 
 

Voldgiftsnævnets opmand, direktør Carsten Koch, har afsagt kendelse om takster for de øvrige behandlingsområder, herunder for diskusprolaps- og fedmeoperationer. 
 

”Jeg har med kendelsen tilsigtet en afbalanceret løsning af tvisten under hensyntagen til både BPK’s medlemmers interesser og det offentliges interesser mht. økonomi og kvalitet m.v., som lovgivningen foreskriver,” udtaler Carsten Koch. 

Kendelsen har virkning både for kommende aftaler og for
allerede indgåede aftaler om udvidet frit sygehusvalg mellem BPK’s medlemmer og Danske Regioner. Patienter, der efter gældende aftaler henvises til BPK’s medlemmer den 4. marts 2010 eller derefter, afregnes efter de takster, som er fastsat i kendelsen.  
 

Kendelsen har endvidere virkning for nye takstaftaler, der indgås mellem BPK’s medlemmer og Danske Regioner i perioden frem til 31. december 2010.

 

Link til kendelse.


Sidst opdateret 03-03-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |