Skip navigation


Kommentar til kritik fra Rigsrevisor

04-10-2010
PRESSEMEDDELELSE

I anledning af mediernes omtale d.d. af forløbet i forbindelse med Rigsrevisionens beretning om de private sygehuse udtaler indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder:

"Rigsrevisionen skal naturligvis have det materiale, den beder om. Det mener ministeriet også, den har fået i den konkrete sag. Og jeg mener, at Henrik Otbos tidligere udtalelser bekræfter, at han er – eller i hvert fald – har været enig i denne vurdering. Man kan også læse af Rigsrevisionens beretning, at man vurderede, at den såkaldte referencetakstmodel, som blev aftalt med Danske Regioner den 1. april 2009 efter Rigsrevisionens opfattelse ikke i tilstrækkelig grad understøtter en markedsudsættelse. Det var regeringen ikke enig i, og det er sagens kerne i en nøddeskal".

En beskrivelse af forløbet kan læses her.


Sidst opdateret 05-10-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |