Skip navigation


Rapporterne er offentliggjort, og taksterne sat ned

05-10-2010
Læs Bertel Haarders redegørelse for forløbet.

Taksterne, der bruges til at betale de private sygehuse for behandling af fritvalgspatienter, er lavere end de takster, der bruges i forhold til de offentlige sygehuse.   

Sundhedsministeriet har skrevet to rapporter om afregning af de private sygehuse. De blev offentliggjort i henholdsvis september 2007 og oktober 2009. 
 

Mere end 300.000 danskere har valgt ventetiden fra under ordningen om udvidet frit sygehusvalg. 
 

Tilsammen betyder det for det første, at vi har en ordning, der betyder, at patienterne kan vælge ventetiden fra. For det andet, at skatteborgerne slipper med en lav takst for behandlingen. Og for det tredje, at vælgerne kan være forvisset om, at regeringen åbent har lagt sine analyser frem. 
 

Jeg ved godt, at det ikke er noget, pressen eller oppositionen finder synderligt interessant. Man hører endda journalister tale om en hemmelig rapport og politikere kræve den offentliggjort, selv om de selv har fået den tilsendt. Så meget for interessen for substansen! 
 

Det udvidede frie sygehusvalg fylder godt to pct. af omsætningen i det offentligt finansierede sygehusvæsen. To pct. Men det har heldigvis bidraget til at sætte langt større fokus på ventetiden på de offentlige sygehuse. Den raslede ned, da vi indførte ordningen sammen med princippet om at belønne ekstra behandlinger. 
 

Taksterne til de private sygehuse fastsættes ved forhandling mellem Danske Regioner (oprindeligt Amtsrådsforeningen) og sygehusene. Ved uenighed var det tidligere sådan, at ministeren fastsatte taksten. Det har ministeren gjort én gang – i 2006 – hvor niveauet blev lagt ca. midt mellem parternes positioner. Siden er der oprettet en voldgiftsinstitution, som første gang var i funktion i starten af året. 
 

Da Sundhedsministeriet over vinteren 2008-2009 lavede en udredning om afregning af de private sygehuse, skete det i forlængelse af regeringsgrundlagets målsætning om fair konkurrence mellem offentlige og private sygehuse. På det tidspunkt var fritvalgsordningen suspenderet i forlængelse af sygeplejerskernes strejke i 2008. 
 

Rapporten blev som nævnt senere offentliggjort - til trods for, at den faktisk ikke var færdigbearbejdet. Det blev den ikke, fordi det var blevet tid til handling. Den 1. april indgik regeringen og Danske Regioner en aftale om den fremtidige takstfastsættelse – i god tid før det udvidede frie valg blev genindført den 1. juli 2009. Den førte umiddelbart til, at taksterne blev sat 17 pct. ned – og siden er taksterne reduceret yderligere, så den samlede nedsættelse af taksterne er mere end 20 pct. 
 

Den famøse ufærdige rapport handler for øvrigt ikke om overbetaling af private sygehuse, men indeholder derimod en beregningsmetode, hvor man kunne bruge de billigste offentlige sygehuse som målestok i forbindelse med aftalerne med de private. Beregningerne i rapporten skulle kvalificeres yderligere og kunne derfor skade forhandlingerne. Derfor blev rapporten ikke gjort offentlig, før de rigtige ”referencetakster” var beregnet og udsendt i oktober 2009. 
 

Man kan i bagklogskabens lys altid overveje, om amter og regioner kunne have forhandlet bedre takster undervejs i forløbet. Men det tager tid for private sygehuse at opbygge en effektiv drift, så de takster, vi har i dag, ville ikke have kunnet give patienterne et frit valg i 2002. 
 

Og mens den diskussion har raset, har de færreste interesseret sig for, at taksterne er sat ned med mere end en femtedel. Det er faktisk synd.


Sidst opdateret 07-10-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |