Skip navigation


Afskaffelse af egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning m.v.

21-12-2011
Folketinget har d. 21. december 2011 vedtaget L 37 om afskaffelse af egenbetaling for behandling af barnløshed, sterilisation og refertilisation i det offentlige sundhedsvæsen fra 1. januar 2012

Folketinget har d. 21. december 2011 vedtaget L 37, som udmønter regeringens og Enhedslistens aftale om finansloven for 2012 om at afskaffe egenbetaling for behandling af barnløshed, sterilisation og refertilisation i det offentlige sundhedsvæsen fra 1. januar 2012.

 

Det betyder, at behandling af barnløshed, sterilisation og refertilisation i det offentlige sundhedsvæsen foretaget fra 1. januar 2012 ikke er omfattet af egenbetaling. Pr. 1. januar 2012 er den særlige, øgede egenbetaling på lægemidler, som anvendes til fertilitetsbehandling, også ophævet. For så vidt angår afskaffelsen af den forøgede egenbetaling på lægemidler, som anvendes til fertilitetsbehandling, er der med lovforslaget fastsat nogle overgangsbestemmelser med henblik på at undgå, at der er personer, der som følge af lovforslaget bliver stillet ringere end efter de gældende regler. Du kan læse mere om overgangsreglerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

 

For god ordens skyld kan det oplyses, at ophævelsen af reglerne om egenbetaling ikke påvirker det fastsatte serviceniveau i lov om kunstig befrugtning. Det følger heraf, at regionsrådene på deres sygehuse kun må yde behandling med kunstig befrugtning til enlige kvinder, der ikke har børn, og par, der ikke har fælles børn. En enlig kvinde eller et par, der har fået et barn ved kunstig befrugtning, og som efter endt behandling fortsat har nedfrosne befrugtede æg, kan dog inden for 5 år tilbydes endnu en ægoplægning med henblik på at få flere børn, jf. § 1 a i lovbekendtgørelse nr. 923 af 4. september 2006.

 

 


Sidst opdateret 21-12-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |