Skip navigation


Det frie sygehusvalg i Europa en realitet

20-01-2011
PRESSEMEDDELELSE - Fremover bliver det lettere for EU-borgere, at få sundhedsbehandling i hele EU og få regningen betalt af hjemlandets offentlige sygesikring. Europa Parlamentet har godkendt et nyt direktiv, som åbner op for et frit sygehusvalg i EU.

I Danmark har regeringen allerede indført frit sygehusvalg til sygehuse i andre europæiske lande, hvis der er for lang ventetid herhjemme. Nu får borgere i hele EU samme ret. Europa-Parlamentet har godkendt et EU-direktiv, der giver patienter mulighed for at få behandling i hele EU, såfremt denne behandling ikke kan gives rettidigt i borgerens eget land. 

 

Samtidig betyder direktivet, at du, når du indløser recepter andre steder i Europa, kan få det medicintilskud, du plejer at få fra det offentlige, når du kommer tilbage til Danmark. Ligeledes vil du kunne få det medicintilskud, du plejer at få, hvis du indløser en recept fra et andet EU-land i Danmark.


Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:  

”Patienter i EU har i dag fået endnu en rettighed, som går på tværs af de europæiske landegrænser. Jeg er sikker på, at mange borgere vil benytte sig af, at direktivet gør det så meget mere fleksibelt for både danskerne og alle de andre EU-borgere at opsøge sundhedsbehandling og at få udleveret medicin”.

Det nye direktiv ændrer ikke ved, at danske patienter allerede som reglerne er i dag, kan vælge at tage det offentlige tilskud med sig til sygehuse i andre EU-lande.
 

 

”Mulighederne for et frit sygehusvalg har længe været til stede for danske patienter, men jeg er glad for, at vi nu har nogle klare, fælles europæiske regler, som vi kan gøre brug af til dansk lovgivning”, fortsætter indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder

Reglerne om at tage tilskuddet med til udlandet gælder kun for sundhedsydelser, som i forvejen tilbydes i Danmark, og man kan højst få refunderet samme beløb, som en tilsvarende ydelse vil koste i Danmark. Direktivet indeholder samtidig muligheden for at kræve en forhåndsgodkendelse inden der kan gives refusion til patienter der opsøger behandling:
 

 

”Med det resultat der ligger på bordet nu, kan vi sikre, at patienterne i hele EU får en god og rettidig behandling, samtidig med at vi udnytter kapaciteten på de europæiske sygehuse. Og det alt sammen uden at vi mister grebet om økonomien”, slutter Bertel Haarder, som kalder direktivet for ”EU når det er bedst”.

Direktivet åbner også op for øget europæisk samarbejde i forbindelse med behandling af sjældne sygdomme, så der nu etableres bedre kanaler for vidensdeling til glæde for patienterne. Ikke mindst i små lande som Danmark, hvor vi ikke kan være eksperter i det hele.
 

 

De nye regler er vedtaget efter en stribe retssager ved EF-domstolen i slutningen af 90’erne, hvor borgere fra andre EU-lande havde søgt om tilskud til sundhedsydelser i andre lande end deres hjemland og fik afslag fra deres hjemland på tilskuddet. Imidlertid lød afgørelsen fra EF-domstolen, at den fri bevægelighed i EU også gælder sundhedsydelser, og at borgerne altså havde ret til at tage tilskuddet til sundhedsydelser med sig overalt i EU. 

 

Direktivet skal nu endelig godkendes i Ministerrådet og medlemsstaterne har derefter 2,5 år til at implementere det i national lovgivning.


Yderligere oplysninger
Kontorchef Katrine Schjønning, tlf. 25 27 56 32


Sidst opdateret 20-01-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |