Skip navigation


Sjællandsk helikopter skal flyve videre – også om natten

07-03-2013
PRESSEMEDDELELSE - Med en bevilling på 50 mio. kr. har regeringen og Enhedslisten nu forlænget den sjællandske helikopterordning, som allerede fra 1. januar 2014 skal kunne flyve hele døgnet rundt.

Når den sjællandske helikopterordning nu modtager en bevilling på 50 mio. kr. fra regeringen og Enhedslisten, betyder det ikke blot, at flyvningen kan fortsætte, indtil den nye, permanente ordning overtager i 2014 – det betyder samtidig, at ordningen allerede fra 1. januar 2014 vil blive døgndækkende.   

Den nuværende helikopterordning, som i dag dækker Sjælland med flyvende akuthjælp i døgnets lyse timer, skulle egentlig ophøre fra 1. maj, og den kommende landsdækkende ordning skal først være i luften i medio 2014. Men nu kommer der en hjælpende hånd til de sjællandske regioner fra regeringen og Enhedslisten, som bevilliger 50 mio. kr. til at dække den overgangsperiode, der ellers ville efterlade sjællænderne helikopterløse for en tid.   

”Vi vil have et akutberedskab, der sikrer, at danskerne kan få hjælp i tide – uanset hvor i landet de bor. Ved at give penge til at forlænge og forbedre den sjællandske ordning, kan den hurtigere komme på vingere i nattetimerne og dermed også komme på højde med den jyske ordning,” siger sundhedsminister Astrid Krag.   

Bevillingen på 50 mio. kr. fra regeringen kommer i forlængelse af den lægehelikopteraftale, som blev indgået i forbindelse med finanslovforhandlingerne i efteråret 2012. Her blev regeringen og Enhedslisten enige om at etablere en permanent landsdækkende og døgndækkende akutlægehelikopterordning med tre helikoptere, i Ringsted, Skive og Billund. Ordningen skal være i luften fra medio 2014. 

Samtidig blev der afsat 50 mio. kr. til en ansøgningspulje, som regionerne kan søge midler fra til at styrke akutberedskabet yderligere med eksempelvis akutbiler og akutlægebiler. Puljen kan søges til den 15. april.   

Yderligere oplysninger

Pressemedarbejder Katrine Kirch Kirkegaard, tlf.: 50 96 50 69 


Sidst opdateret 07-03-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |