Skip navigation


Sundhedsministeren: Flere patienter skal udredes hurtigt

12-12-2014
NYHED - 60 procent af de patienter, der blev henvist til sygehusene i 3. kvartal 2014, blev udredt inden for 30 dage. Det viser de seneste monitoreringstal fra regionerne. Sundhedsministeren vil have flere patienter hurtig udredt.

"Det er lykkedes under denne regering at få de korteste ventetider på behandling nogensinde. Det er blandt andet, fordi vi har givet patienterne ret til at blive udredt inden for en måned, men det kan blive endnu bedre, for regionerne leverer ikke udredning til alle hurtigt nok, så det kommer de til at gøre noget ved".
 
Sådan lyder reaktionen fra sundhedsminister Nick Hækkerup på de seneste monitoreringstal fra regionerne. De viser, at ud af de ca. 65.000 udredningsforløb, som regionerne har registreret i 3. kvartal i år, blev ca. 60 procent udredt inden for 30 dage.

Sundhedsministeren vil have flere patienter udredt hurtigt og har derfor haft møder med de fem regionsrådsformænd for at få at vide, hvad de hver især konkret gør for at sikre, at flere patienter bliver udredt inden for en måned, hvis det er fagligt muligt.

På møderne har regionerne forsikret ministeren om, at de gør, hvad de kan for at få flere patienter igennem til tiden, og redegjort for de initiativer, de har sat i gang for at leve op til udredningsretten.

Regionerne peger eksempelvis på, at de har udvidet ambulatoriernes åbningstider på flere sygehuse og i stigende grad sender patienter til undersøgelser på private klinikker og hospitaler.
 
Ministeren anerkender regionernes indsats og er klar over, at ikke alle patienter kan få stillet en diagnose en måned efter, de er henvist til sygehusene. Men Nick Hækkerup slår samtidig fast, at tallet skal højere op:  
  
"Vi må respektere, at der er patienter, som ønsker at blive undersøgt på et bestemt sygehus og derfor vælger at vente lidt længere, før de kan komme til. Men det ændrer ikke på, at regionerne skal udrede langt flere patienter hurtigt", siger sundhedsministeren, der også forventer, at regionerne bliver bedre til at registrere udredningsforløbene.

Regionerne har i 3. kvartal 2014 registreret godt 65.000 udredningsforløb. Det er ca. 31 procent flere end i 2. kvartal, hvor der blev registreret ca. 44.000 forløb.   

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 2014  (PDF) 
 
Regionale opgørelser af frit sygehusvalg i forbindelse med ret til hurtig udredning (PDF)

Fakta om udredningsretten
Udredningsretten trådte i kraft 1. september 2013 for patienter med fysiske sygdomme.

Den nye patientrettighed giver patienter, som ikke er henvist til et sygehus i for eksempel et kræft- eller hjertepakkeforløb eller akut for at blive undersøgt og behandlet, ret til at blive udredt inden for en måned.

Hvis det ikke er faglig muligt at få stillet en diagnose inden for fristen, skal patienten have en udredningsplan.


Sidst opdateret 12-12-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |