Skip navigation


Sundhedsministeren vil modernisere Sundhedsstyrelsens embedslægeinstitution

11-06-2014
PRESSEMEDDELELSE - Sundhedsminister Nick Hækkerup varsler ændringer i embedslægeinstitutionen. Det sker efter, at internationale eksperter peger på, at Sundhedsstyrelsens tilsyn med bl.a. læger kan blive bedre, og at samarbejdet mellem styrelsens embedslæger og den centrale tilsynsenhed ikke fungerer optimalt.

Eksperter fra den Europæiske Tilsynssammenslutning (EPSO) har foretaget en uvildig undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsyn med bl.a. læger og andre sundhedspersoner.

Af undersøgelsen, som Sundhedsministeriet har taget initiativ til i juni 2013 på baggrund af medieomtale, hvor der blev sået tvivl om kvaliteten af sagsbehandlingen i tilknytning til en række tilsynssager, fremgår det, at Sundhedsstyrelsens tilsyn generelt lever op til internationale standarder. Ifølge eksperterne er tilsynet således velfungerende på en betydelig del af de undersøgte områder.

Eksperterne peger dog samtidig på, at der er plads til forbedringer. Eksempelvis mener de, at samarbejdet mellem Sundhedsstyrelsens embedslæger og den centrale tilsynsenhed kan blive bedre. Og anbefalingerne får sundhedsministeren til at reagere:

"Der har været nogle sager, der har gjort folk usikre på, om Sundhedsstyrelsens tilsyn fungerer ordentligt. Og med den rapport, vi nu har fået, er det tydeligt, at der er plads til forbedringer. Jeg har derfor bedt Sundhedsstyrelsen om en handlingsplan for, hvordan vi sikrer, at tilsynet får den høje kvalitet, vi forventer", siger sundhedsminister Nick Hækkerup.    

Handlingsplanen, der bl.a. skal have fokus på, hvordan embedslægeinstitutionen kan moderniseres, skal være klar i september i år.

Som led i handlingsplanen skal en ekstern part også foretage et kvalitetstjek af Sundhedsstyrelsens forvaltningsretslige procedurer.

Læs 'Report of a peer evaluation of the Danish Health and Medicines Authority, Sundhedsstyrelsen' (PDF)

Yderligere oplysninger:
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.

Fakta om EPSO-undersøgelsen
Et hold af eksperter fra den Europæiske Tilsynssammenslutning (EPSO) har undersøgt, om Sundhedsstyrelsen i sin tilrettelæggelse og udførelse af tilsynet lever op til internationale standarder.

EPSO har gennemgået 13 forskellige områder, der ud for internationale anerkendte standarder vurderes som væsentlige for styrelsens tilsynsvirksomhed.

Undersøgelsen baserer sig bl.a. på stikprøver i Sundhedsstyrelsens tilsynssager og på interview med ledere og nøglemedarbejdere fra Sundhedsstyrelsen, embedslægeinstitutionen, regionerne og andre eksterne sundhedsaktører.


Sidst opdateret 11-06-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |