Skip navigation


Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren - tredje delrapport

19-12-2007
En arbejdsgruppe bestående af Danske Regioner, regionerne, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formand) har gennemført en måling af produktiviteten for alle sygehusene for tredje år i træk. Til forskel fra tidligere år indeholder Delrapport III også opgørelser af produktivitetsindikatorer og nøgletal for udvalgte afdelinger.

Produktiviteten er på landsplan steget med 1,9 pct. fra 2005 til 2006. I lighed med tidligere år, er der konstateret forskelle i produktiviteten på såvel regions-, amts- og sygehusniveau. I 2006 varierer regionernes produktivitet med op til 8 pct. omkring landsgennemsnittet, mens sygehusene - hvis disse betragtes under ét - varierer med op til 50 pct. omkring den landsgennemsnitlige produktivitet. Der er ligeledes konstateret betydelige forskelle mellem afdelingerne på de udvalgte produktivitetsindikatorer 
 
delrapport iii.pdf  
   
afdelingsrapport.pdf  
 

Sidst opdateret 05-01-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |