Skip navigation


Større fokus på faglighed og kvalitet kan spare sygehusene for milliarder

11-10-2012
Sygehusene har styrket deres faglige fokus og øget kvaliteten i sygdomsbehandlingen. Det har resulteret i mere sundhed for pengene. Men der er fortsat plads til forbedringer. Det viser en ny analyse, som Sundhedsministeriet offentliggør i dag.

”Analysen viser, at regionerne kan spare rigtig mange penge på at højne kvaliteten på sygehusene. Og det gavner ikke kun samfundet, men bestemt også patienterne, der oplever en bedre behandling og for eksempel undgår at skulle genindlægges. Samtidig kan vi hver gang vi sparer en krone et sted i sundhedsvæsnet, styrke sundhedsindsatsen på et andet område. Det er også til glæde for den enkelte patient”, siger sundhedsminister Astrid Krag.  

Anledningen er en ny analyse, som viser, at sygehusene de senere år har fået mere sundhed for pengene end tidligere. Analysen viser bl.a., at flere patienter opereres ambulant – dvs. at de ikke indlægges, men kan tage hjem umiddelbart efter operationen. Sidste år blev knap 29 pct. af operationerne gennemført ved dagkirurgi. I 2008 var det ca. 25 pct. Omsat i kroner og øre har stigningen i operationer, som udføres uden indlæggelse, en værdi på ca. 3,65 mia. kr. 

Ifølge analysen er der også færre genindlæggelser end tidligere. I 2011 var det 9,4 pct. af patienterne, som måtte genindlægges efter udskrivning. I 2008 var det 10,6 pct. Patienterne er desuden indlagt i kortere tid på sygehusene. Den gennemsnitlige indlæggelsestid var i 2011 på 3,8 dage mod 4,5 dage i 2008. Faldet i indlæggelsestiden svarer til en værdi på mere end 1,4 mia. kr.

Stigningen i antallet patientkontakter er ikke et sundhedstegn
Selvom der er fremskridt at spore i sundhedsvæsnet, er der dog fortsat plads til forbedringer. I perioden fra 2008 til 2011 har der eksempelvis både været en stigning i antallet af sygehuskontakter og i produktionsværdien pr. patient.  En stor del af de senere års øgede aktivitet på sygehusene er således gået til mere behandling af den enkelte patient, som i gennemsnit er blevet dyrere. Den udvikling vil sundhedsministeren gerne bryde:

”Det er ikke nødvendigvis et sundhedstegn, at sygehusene er i kontakt med den enkelte patient flere gange, og at aktiviteten er stigende. Det kan dække over, at et ambulant behandlingsforløb bliver spredt ud over flere dage end nødvendigt, eller at den enkelte patient gentagne gange må møde op på sygehusene for at blive udredt. Det gør vi nu op med”, siger Astrid Krag.

Ministeren henviser til, at regeringen vil indføre en helt ny rettighed, der betyder, at patienterne skal have stillet en diagnose eller have en udredningsplan senest 30 dage efter, at de er blevet henvist til sygehuset. Og at regeringen har nedsat et udvalg, som skal kulegrave strukturer og incitamenter i sundhedsvæsenet.

Læs analysen ’Øget fokus på gode resultater og bedste praksis’  

Yderligere oplysninger:
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78
Kontorchef Rasmus Lønborg, tlf.: 22 78 41 27


Sidst opdateret 23-10-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |