Skip navigation


Publikationer

181-190 af 252 resultater
Vis pr. side 10 | 20 | 50

 • ForsideRapport om medicinspild i Danmark - maj 2009

  Rapporten kortlægger medicinspildet i Danmark, afdækker de væsentligste årsager til medicinspildet for de relevante sektorer og kommer med forslag til konkrete tiltag, som under hensyntagen til patientsikkerheden kan bidrage til at nedbringe medicinspildet i Danmark.

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  27-05-2009
 • ForsideAnalyse af sygehusmedicin

  En ny rapport fra arbejdsgruppen om sygehusmedicin viser, at Danmark - hvor der er fri prisdannelse på medicin - betaler mere for sygehusmedicinen end flere af landene omkring os. Hvis Danmark kan indkøbe medicinen til samme priser som i Norge eller England, der har indført priskontrolsystemer, kan der indhentes besparelser på sygehusmedicinen.

   

   

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  25-05-2009
 • ForsideStatus for genoptræningsområdet

  Rapporten beskriver udviklingen i aktivitet, udgifter og frit valg på genoptræningsområdet i 2007 og 2008. Desuden gør rapporten status for de anbefalede initiativer på genoptræningsområdet, som regeringen, KL og Danske Regioner har aftalt i økonomiaftalen for 2009.

  Forfatter
  Sundhedsstatistik
  Publiceret
  15-05-2009
 • ForsideNøgletal for kræft april 2009

  Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet.

  Publiceret
  06-05-2009
 • Forside på publikationVisioner for sundhedsforskning i Danmark

  Temaer for arbejdet i Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning (NSS)

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  24-04-2009
 • Vi kan leve længere og sundereForebyggelseskommissionens rapport

  Forebyggelseskommissionens rapport blev offentliggjort den 21. april 2009 ved et pressemøde i Dansk Design Center i København.

  Forfatter
  Forebyggelseskommissionen
  Version
  1.0
  Publiceret
  21-04-2009
 • ForsideFørste fase af afbureaukratiseringsinitiativet på sundhedsområdet afrapporteres

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i samarbejde med Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og Finansministeriet igangsat et arbejde med afbureaukratisering og bedre dokumentation på det regionale sundhedsområde. Initiativet på sundhedsområdet er et led i regeringens samlede afbureaukratiseringsprogram.

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  15-04-2009
 • Forsidebillede Kraeftpatienters OplevelserLandsdækkende undersøgelse af kræftpatienters oplevelser

  En spørgeskemaundersøgelse blandt 19.455 kræftpatienter

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  19-02-2009
 • ForsideRegionernes investerings- og sygehusplaner - screening og vurdering

  Afgivet af regeringens ekspertpanel i november 2008

  Publiceret
  19-11-2008
 • ForsideRapport: Almen praksis' rolle i fremtidens sundhedsvæsen

  Som opfølgning på regeringsgrundlaget Mulighedernes samfund og økonomiaftalen for 2008 har regeringen i samarbejde med Danske Regioner og KL nedsat et bredt sammensat udvalg vedrørende almen praksis’ rolle i fremtidens sundhedsvæsen, hvori bl.a. Praktiserende Lægers Organisation, Dansk Sygeplejeråd og Dansk Selskab for Almen Medicin har deltaget.

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  10-11-2008


181-190 af 252 resultater
Vis pr. side 10 | 20 | 50

forrige  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26  næste

Søg i publikationer

Om SUM's publikationer

Under den enkelt publikaton kan du se, hvilken udgivelsesform der er valgt.


Om elektronisk udgivelse

Publikationer der kun er udgivet elektronisk kan hentes gratis - som regel ligger publikatonen som pdf-fil.
Når du har gemt publikationen skal du benytte programmet Acrobat reader til at åbne filen. Dette program er gratis -
hent Acrobat reader.

 


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |