Skip navigation


Publikationer

191-200 af 252 resultater
Vis pr. side 10 | 20 | 50

 • ForsideRegeringens Resultater – Sundhedsområdet

  Pjecen ”Regeringens Resultater – Sundhedsområdet” opregner centrale resultater, som er opnået på sundhedsområdet - med fokus på det forløbne folketingsår.

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  06-10-2008
 • ForsideHenvisningsmønsteret i almen praksis i Danmark

  Ministeriet offentliggør i dag rapporten ”Henvisningsmønsteret i almen praksis i Danmark”. Rapporten sammenfatter resultaterne af en omfattende analyse af henvisningsmønster og -årsager i almen praksis i Danmark foretaget i samarbejde med Finansministeriet, Sundhedssty-relsen, Danske Regioner og KL.

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  01-10-2008
 • ForsideDet danske sundhedsvæsen i internationalt perspektiv september 2008

  Det danske sundhedsvæsen klarer sig godt internationalt på en række områder. Aktiviteten er meget høj i den danske sundhedssektor, og dødelighed for hjertekarsygdomme er blandt de laveste i verden. Væksten i middellevetiden er høj og vi haler ind på de øvrige EU og OECD lande på dette område. Det fremgår af rapporten, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udgiver i dag. I rapporten sammenlignes Danmark med en række nordeuropæiske lande på centrale områder indenfor sundhedssektoren.

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  30-09-2008
 • ForsideLandsdækkende undersøgelse af patienters oplevelser på offentlige sygehuses og privathospitalers og -klinikkers ambulatorier 2008

  Det er første gang, at der gennemføres en landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser på offentlige og private sygehuse og klinikker. Dataindsamlingen er gennemført af Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  03-09-2008
 • Nøgletal for kræft - august 2008

  Se nøgletallene for kræftområdet: Fortsat stigenden aktivitet på kræftområdet. Forbedret 1-års kræftoverlevelse. Lavere kræftdødelighed. Udviklingen i nye kræfttilfælde.

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  28-08-2008
 • ForsideHenvisningsprojektet i børne- og ungdomspsykiatrien

  Rapporten indeholder 9 anbefalinger til styrkelse af indsatsen overfor børn og unge med psykiske problemer. Under hver af de 9 anbefalinger foreslås ialt 24 konkrete tiltag

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  27-06-2008
 • ForsideRapport vedrørende bedre grundlag for forebyggelsesindsatsen i kommunerne

  Formålet med rapporten er, at give kommunerne et bedre grundlag for den forebyggende indsats, herunder bidrage til kommunernes videre arbejde med styring af de kommunale sundhedsudgifter, bl.a. ved at undgå at kommunernes borgere unødigt indlægges på sygehus.

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  13-06-2008
 • Forside til publikation (hovedrapport)Dansk sundhedsforskning - status og perspektiv

  Hovedrapport og sammenfatning

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebygelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  01-06-2008
 • ForsideRapport om monitorering af genoptræningsområdet - maj 2008

  Rapporten beskriver aktivitetsudviklingen fra 2004 til 2007 samt udgifter og brug af frit valg i 2007 på genoptræningsområdet. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formand). Baggrunden for rapporten er monitoreringsaftalen, som parterne indgik i december 2006.

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  29-05-2008
 • ForsideRapport om incitamentsstrukturer og styringsmuligheder på genoptræningsområdet - maj 2008

  Rapporten analyserer incitamentsstrukturer og styringsmuligheder på genoptræningsområdet, særligt inden for det specialiserede ambulante genoptræningsområde. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og er en opfølgning på økonomiaftalen for 2008

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  29-05-2008


191-200 af 252 resultater
Vis pr. side 10 | 20 | 50

forrige  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26  næste

Søg i publikationer

Om SUM's publikationer

Under den enkelt publikaton kan du se, hvilken udgivelsesform der er valgt.


Om elektronisk udgivelse

Publikationer der kun er udgivet elektronisk kan hentes gratis - som regel ligger publikatonen som pdf-fil.
Når du har gemt publikationen skal du benytte programmet Acrobat reader til at åbne filen. Dette program er gratis -
hent Acrobat reader.

 


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |