Skip navigation


Publikationer

231-240 af 252 resultater
Vis pr. side 10 | 20 | 50

 • ForsideRapport om kosmetiske indgreb der foretages i Danmark

  Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har modtaget en rapport fra Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om lægers udførelse af kosmetisk kirurgi, december 2004. Arbejdsgruppen blev nedsat på Indenrigs- og Sundhedsministeriets foranledning i april 2004 bl.a. med henblik på en vurdering af, hvorvidt der er behov for at fastsætte faglige retningslinier for kosmetiske indgreb.

  Forfatter
  Sundhedsstyrelsen
  Version
  1.0
  Publiceret
  13-01-2005
 • Demens - og hvad så med fremtiden? - En folder om plejetestamenter

  Antallet af danskere, der får stillet en demensdiagnose, er stigende. Det er der forskellige grunde til. En af årsagerne er, at vi lever længere, så der bliver flere og flere ældre medborgere i samfundet. Det er især ældre mennesker, der rammes af demens.

  Forfatter
  Social- og Integrationsministeriet
  Version
  1.0
  Publiceret
  01-01-2005
 • ForsideResultater på sundhedsområdet

  Det går den rigtige vej i det danske sundhedsvæsen. Flere bliver behandlet, ventetiderne er faldet, og patienternes behov og ønsker er sat i centrum

  Forfatter
  Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  Version
  1.0
  Publiceret
  17-12-2004
 • forsideSundhedssektoren i tal - 2002-2003

  I denne publikation sættes fokus på økonomi og aktivitet i sundhedssektoren samt på danskernes almindelige helbredstilstand. Publikationen er tænkt som et opslags-værk for alle med interesse for sundhedspolitiske forhold.

  Forfatter
  Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  Version
  1.0
  Publiceret
  24-06-2004
 • ForsideStrukturaftale

  Aftale om strukturaftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti

  Publiceret
  22-06-2004
 • ForsideMålsætning for kvalitet i Voksenpsykiatrien -status 2003

  En rapport udarbejdet af DSI Institut for Sundhedsvæsen for Indenrigs- og Sundhedsministeriet

  Forfatter
  DSI
  Version
  1.0
  Publiceret
  15-06-2004
 • ForsideMålsætning for kvalitet i Børne- og Ungdomspsykiatrien - status 2003

  En rapport udarbejdet af DSI Institut for Sundhedsvæsen for Indenrigs- og Sundhedsministeriet

  Forfatter
  DSI
  Version
  1.0
  Publiceret
  15-06-2004
 • Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler

  Betænkning afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet

  Forfatter
  Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udvalg om Medicintilskud
  Version
  1.0
  Publiceret
  13-05-2004
 • ForsideRapport om evaluering af det udvidede frie sygehusvalg

  Amtsrådsforeningen og regeringen har i økonomiaftalen for 2004 aftalt at evaluere det udvidede frie sygehusvalg. Det overordnrede formål med evalueringen er, at belyse erfaringerne med den udvidede fritvalgsordning for at etablere et grundlag for at tage stilling til, om der er behov for ændringer i ordningen set ud fra et politisk, patientmæssigt, økonomisk og styringsmæssigt perspektiv.

  Forfatter
  Amtsrådsforeningen, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  Version
  1.0
  Publiceret
  20-02-2004
 • ForsideRedegørelse om hjælp til familer med handicappede børn

  Redegørelsen er udarbejdet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i samarbejde med Socialministeriet.

  Forfatter
  Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  Version
  1.0
  Publiceret
  27-01-2004


231-240 af 252 resultater
Vis pr. side 10 | 20 | 50

forrige  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26  næste

Søg i publikationer

Om SUM's publikationer

Under den enkelt publikaton kan du se, hvilken udgivelsesform der er valgt.


Om elektronisk udgivelse

Publikationer der kun er udgivet elektronisk kan hentes gratis - som regel ligger publikatonen som pdf-fil.
Når du har gemt publikationen skal du benytte programmet Acrobat reader til at åbne filen. Dette program er gratis -
hent Acrobat reader.

 


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |